Rok 2024 będzie rokiem przyspieszenia gospodarczego, którego głównym motorem będzie konsumpcja prywatna, do której w drugiej połowie roku może dołączyć wyraźniejsze ożywienie w inwestycjach prywatnych. Omawiamy główne czynniki kształtujące główny motor napędowy roku 2024, konsumpcję prywatną.

Jaka będzie dynamika PKB w Polsce w 2024 roku?

Dobrą wiadomością na początku 2024 jest to, że wzrost gospodarczy, który w poprzednim roku wyniósł zaledwie 0,2%, w tym roku przekroczy 3% – prognoza Grant Thornton Polska to 3,2%, a w scenariuszu optymistycznym dynamika PKB może sięgnąć nawet 4%.

Czytaj więcej: Wzrost PKB w 2023 roku – 0,2%. Jaki wpływ na odczyt miała konsumpcja prywatna i inwestycje?

Co będzie napędzać wzrost gospodarki w 2024 roku?

Ważny fragment

Zasadniczym motorem wzrostu  będzie przyspieszenie konsumpcji prywatnej, zasilanej szerokim strumieniem podwyżek płac  znaczącą waloryzacją rent i emerytur oraz wzrostem świadczeń społecznych.

W odniesieniu do płac warto zauważyć:

  • Podwyżkę płacy minimalnej o 20%, która dotyczyć będzie ok ¼ wszystkich pracowników najemnych w gospodarce (szacunek MPiPS);
  • Podwyżki płac w sektorze publicznym (średnio o 20%, zaś nauczyciele otrzymają podwyżkę o 30%);
  • Podwyżki płac w sektorze prywatnym średnio o ok 10% r/r

Tak szeroki strumień podwyżek skierowanych do gospodarki oznaczać będzie zasilenie dużej liczby gospodarstw domowych utrzymujących się z dochodów z pracy w zauważalnie wyższą, rosnącą realnie siłę nabywczą. Ta część gospodarstw, która korzysta z programu „Rodzina 500+”, od początku roku ma dochody wyższe w związku z przekształceniem programu „500+” w „800+”. Z kolei dochody gospodarstw domowe emerytów i rencistów otrzymają kilkunastoprocentową waloryzację rent i emerytur. Waloryzacja oparta jest na wysokiej inflacji w roku poprzednim (średnio w 2023 inflacja wyniosła 11,6%), podczas gdy średnioroczna inflacja w 2024 będzie zauważalnie niższa (średnio prognozujemy 5,4%) – a więc wzrost realnych dochodów będzie wysoki. Istotne jest także to, że największe wzrosty płac dotyczyć będą osób o najniższych uposażeniach, a zarazem najwyższej skłonności do konsumpcji.

Prognoza poprawy nastrojów konsumenckich w 2024 roku

Wzrostowi realnych dochodów towarzyszy systematyczna poprawa nastrojów konsumenckich, widoczna np. w ankietach GUS. Tę poprawę można zinterpretować jako wzrost skłonności do konsumpcji – i te zjawiska łącznie złożą się na wyraźną poprawę dynamiki konsumpcji prywatnej: w roku 2023 mieliśmy do czynienia ze spadkiem konsumpcji o 1,0 % r/r, zaś w 2024 wzrośnie ona około 3,7%.

Z punktu widzenia przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą zależną od popytu konsumenta powyższe informacje są bardzo pozytywne: konsument – a ich klient – będzie dysponował większą siłą nabywczą i będzie bardziej skłonny dokonywać zakupów.

Równocześnie jednak tak znaczny wzrost płac, przy niskiej stopie inwestycji w większości przedsiębiorstw, oznaczać będzie wzrost jednostkowych kosztów pracy, a więc przekładać się będzie na podtrzymywanie presji płacowej, szczególnie w usługach, gdzie udział komponentu ludzkiej pracy jest wysoki.

Prognozy gospodarcze dla Polski na 2024 są pozytywne: doświadczymy przyspieszenia wzrostu, opartego głównie o konsumpcję prywatną, zaś w drugiej połowie roku jest szansa na wyraźniejsze przyspieszenie inwestycji, wspomaganych napływem środków unijnych.

Czytaj więcej o prognozach gospodarczych dla Polski na 2024 r:

Prognozy dla polskiej gospodarki na 2024

Dr Marcin Mrowiec, Główny ekonomista
Grant Thornton

Pobierz prezentację

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo finansowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marcin Mrowiec

Główny ekonomista

Skontaktuj się

Marcin Mrowiec

Główny ekonomista

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.