Treść artykułu

W przypadku sprzedaży zestawu promocyjnego „on-pack”, a więc sprzedaży standardowego produktu, do którego dodany zostaje element promocyjny, nie zawsze mamy do czynienia ze sprzedażą jednego produktu, lecz dwóch odrębnych towarów i dostawę każdego z tych towarów, na gruncie Ustawy VAT należy rozpatrywać odrębnie, z wszelkimi konsekwencjami podatkowymi.

Konkurencja na rynku sprawia, że podmioty gospodarcze podejmują różnego rodzaju działania promocyjne. Jedną z tych form jest sprzedaż w formie zestawu promocyjnego „on-pack”. Sprzedaż ta polega na tym, że do standardowego produktu dodany zostaje element promocyjny (np. do opakowania herbaty dodawany jest kubek, do butelki alkoholu dodawany jest kieliszek, szklanka, otwieracz do wina, breloczek na klucze itp.), a całość zostaje umieszczona w specjalnie do tego celu zaprojektowanym opakowaniu. Opakowaniem tym jest kartonik jednostkowy dedykowany dla danego zestawu promocyjnego lub folia. Każdy zestaw jest zamknięty w opakowaniu jednostkowym w taki sposób, że nie jest możliwe dokonanie osobnej sprzedaży elementów zestawu promocyjnego „on-pack” bez otwarcia i/lub uszkodzenia opakowania jednostkowego. Cena zestawu promocyjnego jest z reguły taka sama, a czasami niższa lub wyższa od ceny standardowego produktu wchodzącego w skład danego zestawu promocyjnego, w sytuacji, gdy jest on sprzedawany samodzielnie, a nie w zestawie. Na zestawy promocyjne nadawane są odrębne kody materiałowe – inne, niż kod nadawany standardowemu produktowi wchodzącemu w skład zestawu, w sytuacji, gdy jest on sprzedawany samodzielnie, a nie w zestawie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie Wnioskodawcy, czy prawidłowym będzie uznanie zestawu promocyjnego „on-pack” – tj. butelka alkoholu + kieliszek lub butelka alkoholu + tonic, jako dostawę odrębnego produktu i wyodrębnienie na fakturze sprzedaży ceny takiego produktu stwierdził, że aby uznać taki zestaw za jeden produkt, to pomiędzy produktem standardowym i elementem promocyjnym musi istnieć związek umożliwiający uznanie takiego zestawu za jedną rzecz, w szczególności zaś na uznanie produktu promocyjnego za część składową rzeczy albo przynależność.

Sprawdź Interpretacje indywidualne Grant Thornton

 

„Dla traktowania obydwu produktów sprzedawanych w zestawie jako jeden towar konieczne jest bowiem istnienie funkcjonalnego związku pomiędzy towarem podstawowym, a towarem do niego dołączonym (np. taki związek istnieje w przypadku sprzedaży czasopisma zawierającego odpowiedzi na pytania z testu zamieszczonego na płycie CD załączonej do publikacji). W przypadku braku integralnego związku pomiędzy produktem podstawowym i załączonym w zestawie, należy taką transakcję traktować jako dostawę dwóch towarów.”

Przyczyną takiego rozstrzygnięcia było m.in. to, że Wnioskodawca przedstawiając stan faktyczny, jak również formułując zapytanie wyraźnie wskazał, że wprowadza do sprzedaży towar – zestaw, składający się z dwóch produktów, który ma być oferowany pod hasłem „on-pack”. Nie wykazał jednak, że zestaw ten stanowi jeden, nierozerwalny produkt fabryczny, lecz zaznaczył jedynie, że klient będzie nabywał zestaw jako całość, „oba elementy są nabywane jednocześnie będąc umieszczone w jednym opakowaniu jednostkowym. Nie wykazał też, aby pomiędzy elementami zestawu istniał związek funkcjonalny.

Dokonując zatem sprzedaży „zestawów promocyjnych on-pack” Wnioskodawca winien wykazać w fakturze odrębne dostawy, a więc wykazać osobno cenę wszystkich elementów wchodzących w skład takiego zestawu.

Interpretacja indywidualna z dnia 26 czerwca 2014 r., nr ITPP1/443-451/14/DM.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Skontaktuj się

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane