Od 1 listopada 2013 r. zaczną obowiązywać zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. (Dz. U. poz. 1101) nowelizującego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Rozporządzeniem wprowadzono między innymi nowe kody tytułów ubezpieczeń dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, modyfikacje w dotychczasowych kodach tytułów ubezpieczeń oraz kodach i opisach związanych ze świadczeniami/ przerwami, wprowadzono też zmiany w niektórych formularzach ZUS oraz uchylono dotychczasowy wzór formularza ZUS RMUA:

  • Nowe kody tytułów ubezpieczeń wprowadzono w związku z istniejącym od 1 września obowiązkiem objęcia ubezpieczeniami w ZUS  osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem  – między innymi  samozatrudnionych oraz pracujących na umowach cywilnoprawnych – osób,  którym budżet państwa sfinansuje składki na ubezpieczenia społeczne (osobom mającym  co najmniej sześciomiesięczny staż ubezpieczeniowy –  składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, w przypadku osób ze stażem krótszym niż pół roku – składki na ubezpieczenia emerytalne).
  • Modyfikacje opisów oraz nowe kody ubezpieczeń dotyczą przede wszystkim kodów ubezpieczeń związanych z zasiłkami związanymi z macierzyństwem.
  • W miejsce dotychczasowego wzoru RMUA wprowadzono nowy wzór informacji miesięcznej oraz rocznej dla osoby ubezpieczonej (uwaga wzór w swojej nazwie nie zawiera już „RMUA” a jedynie odpowiednio – „Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej” i „Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej”.
  • Wprowadzone zmiany w drukach zgłoszeniowych są związane z zacieniowaniem numeru NIP osoby ubezpieczonej (pola tego nie należy już wypełaniać –jedynym identyfikatorem numerycznym jest Pesel).
    Płatnicy, mogą  przekazywać dokumenty na dotychczasowych wzorach  w formie papierowej i korzystać z systemu Płatnik zawierającego dotychczasowe wzory nie  dłużej niż do końca 2013 roku.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiany druków i kodów ZUS od 1 listopada 2013

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.