Treść artykułu

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie zmiany dotyczące zasad ustalania miejsca świadczenia na gruncie VAT, tym razem w zakresie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz niepodatników (B2C). Pomimo tego, że perspektywa zmian może wydawać się odległa, podmioty świadczące usługi w tym zakresie powinny już dzisiaj zapoznać się ze zmianami, tak aby przygotować się do stosowania nowych zasad rozliczania podatku.

Nowelizacja przepisów unijnych będzie skutkować opodatkowaniem usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz niepodatników w państwie członkowskim UE, w którym nabywca usług będzie posiadać siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu. Obecnie obowiązujące regulacje stanowią, że usługi te podlegają opodatkowaniu VAT w państwie dostawcy.

Nowe zasady będą miały zastosowanie do usług telekomunikacyjnych, nadawczych (radio i telewizja) i elektronicznych. Ta ostatnia, najbardziej pojemna kategoria, została częściowo zdefiniowana na szczeblu prawa unijnego i obejmuje m.in.:

  • dostarczanie oprogramowania oraz innych produktów w formie cyfrowej (filmy, zdjęcia, muzyka, e-booki),
  • usługi w postaci dostarczania witryn i stron internetowych,
  • usługi aukcji internetowych,
  • usługi automatycznego przetwarzania danych wprowadzonych przez usługobiorcę.

Co istotne, powyższy katalog nie jest zamknięty. Z tego względu, podmioty prowadzące działalność w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną powinny zweryfikować, czy dostarczane przez nie usługi będą objęte nowymi regulacjami.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

 

Ułatwieniem dla podatników będzie  wprowadzenie – od dnia 1 stycznia 2015 r. specjalnej procedury, która umożliwi podmiotom świadczącym usługi na rzecz niepodatników z innych krajów rozliczenie VAT w kraju usługobiorcy bez konieczności rejestracji na potrzeby VAT poza krajem siedziby (ang. Mini One Stop Shop). Niezbędne zatem będzie rozważenie, czy bardziej korzystna jest rejestracja w poszczególnych krajach UE, czy może jednak skorzystanie z nowej procedury rozliczania VAT, która umożliwi składanie dodatkowej deklaracji drogą elektroniczną oraz wpłaty podatku w kraju usługodawcy. Wybranie drugiego z tych rozwiązań będzie skutkowało dodatkowymi obowiązkami, związanymi także m. in. z archiwizacją dokumentów.

Z uwagi na zakres nadchodzących zmian, mogą być one istotne nie tylko z punktu widzenia działów finansowo-księgowych, zajmujących się rozliczaniem podatków. Konieczne może być bowiem także:

  • określenie zasad ustalania kraju UE usługobiorcy,
  • określenie sposobu ustalania cen usług świadczonych na rzecz klientów z różnych krajów UE, w których obowiązują różne stawki VAT (ceny netto lub ceny brutto),
  • przygotowanie zmian w systemach IT i na stronach internetowych, dostosowujących je do nowych zasad rozliczania podatku.

Jeżeli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami w związku z tym tematem lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące konsekwencji nadchodzących zmian dla Państwa firmy, prosimy o kontakt.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Skontaktuj się

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane