W ankiecie przeprowadzonej w ramach badania International Business Report, prowadzonego cyklicznie przez firmę audytorsko-doradczo-outsourcingową Grant Thornton, zapytaliśmy menedżerów (10 tys. przedstawicieli zarządów średnich i dużych firm z całego świata), o to, na czym ich zdaniem zarządy spółek powinny skupić się w ciągu kolejnych 10 lat, aby wzrost wartości ich firmy był jak najwyższy.

Jako kluczowy obszar respondenci z Polski uznali zrównoważony rozwój – 54 proc. wskazań. Na kolejnych miejscach uplasowały się relacje inwestorskie (46 proc.) oraz rozwój kultury korporacyjnej w firmie i strategiczne planowanie (po 33 proc.).

Nieco inaczej prezentują się wyniki dla całej Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy z pozostałych krajów członkowskich jako priorytetowe obszary w najbliższych 10 latach wskazali strategiczne planowanie (49 proc.) oraz rozwój kultury korporacyjnej (43 proc.). Zrównoważony rozwój wybrało natomiast tylko 31 proc. badanych.

Tomasz Wróblewski

Partner Zarządzający w Grant Thornton

Z jednej strony cieszy, że zrównoważony rozwój to koncepcja rozwoju firm, która nie tylko dotarła do Polski, ale wskazywana jest jako newralgiczny obszar w przyszłości. Symptomatyczne jest, że dla zarządów przedsiębiorstw w UE ten obszar jest zdecydowanie mniej istotny. Wydaje się, że wynika to z faktu, że polscy zarządzający jeszcze lekcji w zakresie zrównoważonego rozwoju nie odrobili. Jednocześnie uznają – słusznie – że zapewnienie trwałego rozwoju firmy wymaga wciągnięcia tego tematu do agendy najwyższego kierownictwa.

 

Poza tym uczestnicy badania mieli wskazać najefektywniejsze sposoby na kreowanie w swoich firmach różnorodności. Największy odsetek ankietowanych (46 proc.) wybrał identyfikowanie przyszłych, najlepiej rokujących menedżerów na wczesnym etapie ich kariery, a następnie przygotowywanie ich do piastowania kierowniczych stanowisk. Drugie miejsce  zajęło tworzenie w firmie zróżnicowanego, starannie dobranego zasobu utalentowanych pracowników z różnych obszarów (42 proc. wskazań).

Polskie firmy masowo stają przed problemem sukcesji. Pierwsze pokolenie właścicieli i menedżerów zaczyna przekazywać władzę. Wyniki ankiety obrazują, że przyszli nestorzy rozumieją, jak istotne jest zidentyfikowanie talentów, naturalnych kandydatów na sukcesorów. Świadczy to o ich roztropności. Moment przekazania władzy jest bowiem krytyczny w cyklu życia firmy. Im szybciej wyznaczy się kandydatów do przejęcia sterów i im szybciej zacznie się ich do tego przygotowywać, tym niższe ryzyko niepowodzenia sukcesji.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

Raport o Polsce

Raport globalny

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zrównoważony rozwój priorytetem zarządów polskich firm

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.