Treść artykułu

Sąd Najwyższy uchylił wyroki Sądów poprzedniej instancji oraz decyzję organów ZUS w sprawie unieważnienia przez ZUS umowy o pracę zawartej przez obywatelkę Polski (prowadzącą działalność gospodarczą) z firmą ze Słowacji.

W świetle przepisów UE, Polka została rutynowo objęta ubezpieczeniami na Słowacji i tym samym zwolniona z opłacania składek ZUS w Polsce. Inspektorzy ZUS zażądali oprócz słowackiej umowy o pracę, dowodów na rzeczywiste wykonywanie pracy, w postaci biletów za przejazdy na Słowację oraz rachunków za noclegi. Ponieważ dowody takie nie zostały przedłożone, ZUS stwierdził nieważność umowy ze słowackim pracodawcą, gdyż jej zawarcie w interpretacji ZUS służyło obejściu prawa. W sentencji wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, iż ZUS nie miał prawa unieważniać umowy zawartej poza granicami Polski, gdyż takie rozstrzygnięcia nie leżą w jego kompetencjach. Sędziowie wskazali, że inspektorzy ZUS mogli, co najwyżej, zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie sprawy do odpowiednich słowackich organów.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Wyrok Sądu Najwyższego nie daje całkowitej gwarancji uniezależnienia się od decyzji inspektorów ZUS. Sędziowie podkreślili, że ZUS nie może stwierdzać nieważności zagranicznych umów, lecz w razie wątpliwości jest władny występować z wnioskami o zbadanie takiej umowy przez odpowiednie urzędy innego państwa – członka UE.

Cały wyrok publikujemy poniżej.

Wyrok SN

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Twój e-PIT: co musisz wiedzieć?

Uruchomiona 15 lutego br. usługa Twój e-PIT, czyli automatyczne, wstępne rozliczenie podatników przez fiskusa, została oceniona przez wdrażający ją resort jako pełen sukces. Dobę po jej uruchomieniu elektronicznie rozliczyło się 100 tys. podatników. Ministerstwo Finansów…

Najczęściej czytane