Sąd Najwyższy uchylił wyroki Sądów poprzedniej instancji oraz decyzję organów ZUS w sprawie unieważnienia przez ZUS umowy o pracę zawartej przez obywatelkę Polski (prowadzącą działalność gospodarczą) z firmą ze Słowacji.

W świetle przepisów UE, Polka została rutynowo objęta ubezpieczeniami na Słowacji i tym samym zwolniona z opłacania składek ZUS w Polsce. Inspektorzy ZUS zażądali oprócz słowackiej umowy o pracę, dowodów na rzeczywiste wykonywanie pracy, w postaci biletów za przejazdy na Słowację oraz rachunków za noclegi. Ponieważ dowody takie nie zostały przedłożone, ZUS stwierdził nieważność umowy ze słowackim pracodawcą, gdyż jej zawarcie w interpretacji ZUS służyło obejściu prawa. W sentencji wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, iż ZUS nie miał prawa unieważniać umowy zawartej poza granicami Polski, gdyż takie rozstrzygnięcia nie leżą w jego kompetencjach. Sędziowie wskazali, że inspektorzy ZUS mogli, co najwyżej, zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie sprawy do odpowiednich słowackich organów.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Wyrok Sądu Najwyższego nie daje całkowitej gwarancji uniezależnienia się od decyzji inspektorów ZUS. Sędziowie podkreślili, że ZUS nie może stwierdzać nieważności zagranicznych umów, lecz w razie wątpliwości jest władny występować z wnioskami o zbadanie takiej umowy przez odpowiednie urzędy innego państwa – członka UE.

Cały wyrok publikujemy poniżej.

Wyrok SN

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie ZUS nie może podważać ubezpieczenia za granicą

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów