Platforma Usług Elektronicznych (PUE) została uruchomiona, by usprawnić komunikację z Zakładem Ubezpieczeń Społecznym. PUE to największy polski e-urząd, który działa od 2012 roku.

Korzyści wynikające z PUE

 • Stały, czyli przede wszystkim całodobowy dostęp do swoich danych, oraz możliwość ich weryfikacji.
 • Emeryci i renciści zyskali możliwość weryfikacji wysokości swoich świadczeń.
 • Kalkulator emerytalny w oparciu o dane zapisane na koncie i projekcję przyszłych zarobków, może wyliczyć prognozowaną emeryturę.
 • Pracujący sprawdzą, czy pracodawca odprowadza za nich składki.
 • Przedsiębiorcy bezpośrednio dokonają swoich rozliczeń z ZUS, wyślą dokumenty, a nawet opłacą składki.
 • PUE daje też możliwość elektronicznie uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami.
 • Osoby ubezpieczone, czyli pracownicy, mogą sprawdzić bieżące informację o składkach na koncie, ubezpieczeniach, do których zostali zgłoszeni, informację o zaksięgowanych płatnościach.
 • Zobaczą, czy przedsiębiorca zgłosił do ubezpieczenia także pozostałych członków rodziny pracownika.
 • Świadczeniobiorcy mogą przede wszystkim śledzić stan swoich świadczeń, mają dostęp do swoich formularzy PIT. Mogą również złożyć dyspozycję zmiany sposobu wypłaty świadczenia, zarezerwować wizytę w ZUS, sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA.
 • Lekarze mogą wystawić określone typy zaświadczeń lekarskich oraz przeglądać wystawione zaświadczenia ZUS ZLA.
 • Można wysyłać do ZUS-u elektronicznie wnioski i otrzymywać na nie również elektronicznie odpowiedzi. Wnioski są na profilu automatycznie wypełniane na podstawie danych dostępnych na koncie, następnie trzeba je podpisać elektronicznie.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Profil zaufany ePUAP – bezpieczeństwo dla użytkowników

W tym celu trzeba dysponować podpisem elektronicznym, czyli profilem zaufanym ePUAP, całkowicie bezpłatnym lub certyfikatem kwalifikowanym. Wyrobienie takiego podpisu elektronicznego to krótki proces. Aby go uzyskać, wystarczy wypełnić wniosek elektronicznie i potwierdzić tożsamość w punktach potwierdzających, m.in. w placówkach ZUS. Aby usprawnić dostęp do danych w ZUS w swoim imieniu umożliwiono za pośrednictwem pełnomocnictwa ZUS-PEL nadanie dostępu przez pracodawców swoim pracownikom, a osobom ubezpieczonym możliwość udostępnienia danych np. małżonkowi lub innemu członkowi rodziny. Uprawnienia takie w przypadku biur rachunkowych można otrzymać do obsługi wielu płatników składek. Pełnomocnictwo dostępne jest na stronie www.pue.zus.pl, a po wypełnieniu należy koniecznie w wersji papierowej dostarczyć do ZUS-u.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS jest nadal rozbudowywana o nowe funkcjonalności.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie ZUS PUE - jakie mogą być korzyści z założenia profilu?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów