W dniu 1 lutego opublikowana została opinia Rzecznika Generalnego w sprawie zawisłej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE – dotyczącej podatku akcyzowego.

Spór w tej sprawie toczy się od wielu lat, a jego istotą jest kwestia uwzględniania w podstawie opodatkowania piw smakowych substancji smakowych i syropu cukrowego. Zdaniem organów podatkowych, składniki te powinny zwiększać tę podstawę, co w konsekwencji prowadzi do płacenia wyższej akcyzy.

Rzecznik Generalny zajął jednak stanowisko przeciwne. Według niego:

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych należy interpretować w ten sposób, że w celu ustalenia podstawy opodatkowania piw smakowych w oparciu o skalę Plato nie należy uwzględniać ekstraktu pochodzącego z substancji smakowych i syropu cukrowego dodanych po zakończeniu fermentacji.

Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości UE przychyli się do takiego stanowiska, otworzona zostanie w Polsce droga do roszczeń producentów piw smakowych o zwrot nadpłaconej akcyzy.

Sprawdź Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zwrot akcyzy od piw smakowych - już znamy stanowisko Rzecznika Generalnego!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Paweł Kaczmarek

Menedżer, Doradca Podatkowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.