Badanie Deklaracji Kompletności (LUCID, VerpackG) Audyt wewnętrzny Inne prace biegłego rewidenta: ekspertyzy, analizy, konsultacje Przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego (IPO) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) Badanie sprawozdań finansowych Audyt