fbpx

GrantThornton

Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Treść artykułu

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie to integralny element organizacji. Usystematyzowana kontrola ryzyka pozwala pewniej stawiać kolejny krok w rozwoju biznesu.

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Zespół ekspertów Grant Thornton wskaże, jak efektywnie i po jakich cenach można zabezpieczać ryzyko stopy procentowej wynikające z umów fundingowych. Wpłynie na uzyskanie pełnej kontroli nad wielkością marż podczas bieżącej aktywności na rynku produktów skarbowych. Ponadto – dzięki naszym narzędziom i doświadczeniu – wycena instrumentów pochodnych, a tym samym prowadzenie rachunkowości zabezpieczeń, będzie łatwiejsze i bardziej przyjemne.

Istotne fakty wpływające na konieczność wdrożenia Zarządzania Ryzykiem Finansowym

 • wynegocjowanie z bankiem korzystnej ceny finansowania nie wystarczy do bezpiecznego zrealizowania transakcji
 • podpisując z bankiem umowę ramową na produkty skarbowe przedsiębiorcy mają niewielki wpływ na marże sprzedażowe nakładane przez banki podczas dokonywania bieżących transakcji
 • wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń wcale nie musi stanowić wielkiego wyzwania

Rynki finansowe od lat są katalizatorem wszelkich zawirowań w globalnym życiu gospodarczym i politycznym. Funkcjonowanie w ich otoczeniu to jak podróż po wzburzonym oceanie. Wszystkie firmy i samorządy zaangażowane w wymianę walutową, posiadające finansowanie oparte o zmienną stopę procentową lub realizujące inwestycje zależne od cen instrument finansowych, są narażone na ryzyko strat:

 • w sytuacji braku podjęcia decyzji o zabezpieczeniu – z powodu zmian cen instrumentów finansowych,
 • po podjęciu decyzji o zabezpieczeniu – np. z powodu braku kontroli nad wielkością marż sprzedażowych banków w czasie zawierania transakcji lub z powodu braku odpowiedniej infrastruktury wspierającej zarządzanie ryzykiem.

Nowa usługa! Wycena wartości godziwej IRS | Zobacz więcej >>

Nasi doradcy planują i wdrażają efektywny risk management, uwzględniając w nim specyfikę Państwa firmy i jej kontekst rynkowy. W trakcie projektu szczególny nacisk kładziemy na poznanie przedsiębiorstwa, jego działalności i otoczenia oraz systemu zarządzania, jaki w nim obowiązuje. Zwracamy uwagę na kwestie zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych.

Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Celem usługi jest wdrożenie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem (Enterprise Risk Management System – ERM), wspierającego działalność Klienta oraz ograniczającego wpływ niepewności na jego funkcjonowanie.

Etapy wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem:

 • Poznanie specyfiki działalności przedsiębiorstwa
 • Warsztaty wprowadzające
 • Zaprojektowanie zrębów metodologii i narzędzi ERM
 • Identyfikacja, szacowanie i ocena ryzyk
 • Pogłębiona analiza wybranych ryzyk
 • Zaprojektowanie docelowych narzędzi ERM
 • Wsparcie wdrożeniowe

System Zarządzania Ryzykiem

Wynikiem prac zespołu specjalistów Grant Thornton jest Mapa Ryzyka przedsiębiorstwa oraz projekt Systemu Zarządzania Ryzykiem obejmujący stosowną dokumentację (w tym m.in. procedury, regulaminy i opis procesu) oraz program szkoleniowy.

Ze względu na kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, który zawiera wytyczne odnośnie corocznego dokonywania oceny systemu zarządzania ryzykiem przez Radę Nadzorczą, usługa ta może okazać się szczególnie istotna w przypadku spółek giełdowych.

Zobacz prezentację

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Inne artykuły z kategorii: Konsulting Zobacz wszystkie

Zarządzanie relacjami z dostawcami

W celu optymalnego wykorzystania wartości wynikającej z podpisanej umowy z dostawcą, kolejnym etapem strategicznego zarządzania obszarem zakupowym powinno być zarządzanie relacjami z dostawcami (Supplier Relationship Management, SRM).

Napisz scenariusz sukcesji dla Twojej firmy

„Czarny łabędź” skłonił w tym roku wiele firm rodzinnych do refleksji nad przyszłością biznesu. Wiele z nich napisało już swoje scenariusze i rozpoczęło procesy sukcesyjne. Początek nowego roku to czas postanowień i uruchamiania zmian, a…

Strategic Sourcing – fundament strategicznej funkcji zakupów

Obszar zakupowy organizacji, dzięki ustrukturyzowanym działaniom o długofalowym charakterze, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności całej organizacji. W ramach kategorii zakupowej kluczowe znaczenie ma Strategic Sourcing, który definiuje jej strategię i stanowi fundament dalszych działań generujących…

Najczęściej czytane