fbpx

Treść artykułu

Wsparcie prawne i finansowe w zakresie weryfikacji zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości i uniknięcia odpowiedzialności majątkowej i karnej przez osoby zarządzające działalnością przedsiębiorców.

Skutki pandemii wirusa SARS-CoV-2 mogą przyczynić się do niewypłacalności wielu podmiotów gospodarczych, które z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą prowadzić działalności w normalnym zakresie i tracą płynność finansową.

Stan taki rodzi ryzyko zaistnienia zdefiniowanych w ustawie przesłanek ogłoszenia upadłości. Z kolei niezłożenie w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości skutkować może odpowiedzialnością osób upoważnionych do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw, w szczególności członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych.

Odpowiednie rozpoznanie momentu zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości ma kluczowe znaczenie dla wyżej wskazanych osób, w szczególności członków zarządu spółki kapitałowej. Pozwala im to bowiem na uniknięcie odpowiedzialności (zarówno cywilnej, jak i karnej) związanej z niewypłacalnością spółki, a w szczególności zabezpieczenie prywatnego majątku takich osób.

Zakres usługi weryfikacji zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości

Grant Thornton zapewnia wsparcie w zakresie:

  • Dokonania analizy sytuacji prawnej i finansowej podmiotu gospodarczego i sprawdzenia, czy istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości.
  • Pomocy w sformułowaniu wytycznych, na podstawie których osoby upoważnione do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw prawidłowo ustalić będą mogły moment zaistnienia stanu niewypłacalności spółki.
  • Przygotowania wniosku o ogłoszenia upadłości spółki
  • Bieżącego doradztwa prawnego i finansowego w trakcie trwania postępowania upadłościowego.

Kiedy możemy zacząć?

Zespół Grant Thornton składa się z doświadczonych specjalistów, w tym radców prawnych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, którzy zostali wyposażeni w narzędzia informatyczne pozwalające na pełną i płynną realizację usług w trybie pracy zdalnej, w tym także na odbywanie telekonferencji oraz wideokonferencji, także z osobami spoza naszej organizacji.

Tym samym jesteśmy gotowi do bieżącego reagowania na Państwa potrzeby i realizacji powierzonych nam zadań w sposób niezakłócony przez aktualne okoliczności, spowodowane pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19.

Nasze doświadczenie:

Grant Thornton posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy sytuacji prawnej oraz finansowej podmiotów gospodarczych. Zapewnia wsparcie związane z bieżącą obsługą prawną, a także dostarcza optymalnych rozwiązań prawnych i finansowych dla spółek oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane