fbpx

Zakładanie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw w kraju i za granicą

Treść artykułu

Kompleksowo wspieramy w procesie zakładania spółek handlowych, a także oddziałów i przedstawicielstw zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W ramach wsparcia w realizacji procesu tworzenia spółki, oddziału lub przedstawicielstwa doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzonego biznesu. Wiedza i doświadczenie posiadane przez doradców podatkowych i prawników z kancelarii prawnej pozwalają na dostosowanie każdego zlecenia do indywidualnych potrzeb Klienta, przy uwzględnieniu w szczególności specyfiki prowadzonego biznesu, aspektów prawnych oraz obciążeń podatkowych, wynikających z prawa polskiego oraz międzynarodowego.

Zakres wsparcia w zakładaniu spółek, oddziałów i przedstawicielstw

  • identyfikacja rzeczywistych potrzeb Klienta oraz doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej,
  • opracowywanie umów i statutów spółek oraz pozostałych dokumentów korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem tworzonej jednostki,
  • przygotowanie dokumentów związanych z etapem tworzenia spółki, oddziału lub przedstawicielstwa wraz z ewentualnym reprezentowaniem Klienta przy
  • podejmowanych czynnościach,
  • realizację działań związanych z rejestracją tworzonego podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz innych rejestrach i urzędach,
  • wsparcie w innych czynnościach związanych z przygotowaniem jednostki od strony formalnoprawnej do rozpoczęcia działalności, w szczególności w zakresie pozyskania niezbędnych koncesji, pozwoleń, licencji,
  • wdrożenie Klienta wynikające z przepisów prawa oraz praktyki w zasady funkcjonowania utworzonej jednostki.

Najważniejszy pierwszy krok

Z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięć biznesowych wiąże się wiele wyzwań. Jednym z nich jest wybór odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności. Wybór ów uwzględniać winien w szczególności postawione cele biznesowe, strukturę własnościową, różnorakie aspekty prawne jak i podatkowe. Kwestia wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności może okazać się kluczowa dla jej dalszych losów. Problem ten dotyczy zarówno polskich jak i zagranicznych przedsiębiorców.

Realizacja setek projektów związanych z zakładaniem spółek prawa handlowego, przedstawicielstw oraz oddziałów pozwoliła nam zgromadzić unikatową wiedzę oraz wypracować szerokie spektrum rozwiązań dedykowanych najróżniejszym potrzebom naszych Klientów. Bogate doświadczenia zdobyte w związku z realizacją różnorodnych projektów pozwoliły nam natomiast na wypracowanie optymalnej formuły sprawnego przebiegu prac.

Rozumiemy, iż każdy biznes jest inny. Każda działalność gospodarcza posiada swoją specyfikę, która winna być uwzględniona przy wyborze zarówno optymalnej formy prawnej, jak również wypracowaniu zasad funkcjonowania i zarządzania biznesem w ramach już istniejących ram prawnych.

Zakładanie spółek zagranicą

Wspieramy zarówno doświadczonych przedsiębiorców, którzy tworzą nowe podmioty, ugruntowując swoją pozycję na rynku, jak również osoby rozpoczynające prowadzenie biznesu.

Rokrocznie realizujemy również wiele projektów dla podmiotów zagranicznych, które decydują się na wejście na polski rynek.

Ekspansja polskich przedsiębiorców poza granice kraju powoduje, iż coraz częściej mamy również przyjemność wspierać naszych Klientów w procesach zdobywania kolejnych zagranicznych rynków, współpracując z doradcami Grant Thornton z innych krajów.

Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Założenie i reorganizacja biznesu Zobacz wszystkie

Podatkowe skutki Brexitu

Od 1 lutego Wielka Brytania formalnie nie jest już członkiem Unii Europejskiej, choć pozostaje związane unijnym prawem w ramach tzw. okresu przejściowego, który ma trwać do końca 2020 r.  Dotychczasowe negocjacje prowadzone między Wielką Brytanią…

Najczęściej czytane