Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów poświęconych planowaniu przyszłości firmy. Spotkania będą odbywać się w różnych miastach Polski i obejmą takie zagadnienia jak: sukcesja zakończona sukcesem, różne drogi przekazania firmy przez rodzinę, a także rozwój firmy i budowa jej wartości. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK. 

Cykl warsztatów „Jak planować przyszłość firmy?” składać się będzie z trzech oddzielnych warsztatów:

  • Jak planować przyszłość firmy? Sukcesja zakończona sukcesem.”
  • „Jak planować przyszłość firmy? Przekazanie firmy poza rodzinę – różne drogi.”
  • „Jak planować przyszłość firmy? Rozwój firmy – budowa wartości.”

Podczas pierwszego warsztatu będzie można dowiedzieć się m.in. jak zaplanować sukcesję, by okazała się sukcesem, jak wdrożyć sukcesora w rolę przedsiębiorcy czy jak sprawić, by firma pozostała na trwałe w rękach rodziny. Drugie spotkanie poświęcone będzie różnym drogom oddania firmy w ręce osób spoza rodziny. Eksperci przedstawią m.in. jak obliczyć wartość firmy, jak przebiega proces sprzedaży firmy inwestorowi branżowemu, finansowemu bądź kadrze zarządzających czy co trzeba zrobić, aby firma zadebiutowała na GPW lub na NewConnect. Trzeci warsztat natomiast będzie poruszał kwestie związane z rozwojem firmy, takimi np. jak wybór optymalnej formy prowadzenia biznesu, optymalizacja procesów i kosztów czy zalety i wady rozwoju przez akwizycję. Wszystkie warsztaty zostaną poprowadzone przez ekspertów firmy Grant Thornton, którzy będą dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniami zgromadzonymi podczas licznych projektów związanych z sukcesją, w których brali udział. Harmonogram warsztatów, wraz z linkiem do rejestracji na dany warsztat, znajduje się poniżej. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Warsztat I: „Jak planować przyszłość firmy? Sukcesja zakończona sukcesem.”

Warsztat II: „Jak planować przyszłość firmy? Przekazanie firmy poza rodzinę – różne drogi.”

Warsztat III: „Jak planować przyszłość firmy? Rozwój firmy – budowa wartości.”