Sukcesja biznesu

Kontakt

Sukcesja biznesu powinna zapewnić ciągłość i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń, kolejnych dziesięcioleci.

Powinna zatem zagwarantować zidentyfikowanie i „zatrudnienie” odpowiednich następców oraz umożliwić zatrzymanie w firmie kluczowych dla jej przyszłości pracowników. Sukcesja powinna się odbyć w odpowiedniej dla danej sytuacji i warunków biznesowych strukturze prawno-podatkowej, jak również zabezpieczyć byt zarówno odchodzącego na emeryturę przedsiębiorcy oraz pozostałych interesariuszy firmy, w tym najbliższych członków rodziny przedsiębiorcy.

Sukcesja daje nam kontrolę nad tym, jak przedsiębiorstwo, które budowaliśmy od podstaw, będzie zarządzane oraz w jakim kierunku będzie się rozwijać po naszym odejściu.

Sukcesja biznesu – wsparcie Grant Thornton

Proces strukturyzacji sukcesji, sprzedaży biznesu, poszukiwania inwestora, profesjonalizacji zarządzani, są procesami długotrwałymi i skomplikowanymi. Dlatego też z wielu względów, w tym emocjonalnych, obiektywizm, wiedza i doświadczenie zewnętrznego doradcy odgrywają w nim z reguły kluczową rolę. Nasze doświadczenia wskazują, że głębsza refleksja na temat przyszłości firmy zawsze prowadzi do strategicznych wniosków i pozwala wybrać rozwiązania optymalne zarówno z perspektywy korzyści właściciela, jak i samej firmy.

✓ Pomożemy Ci zaplanować i wdrożyć sukcesję

Dokonamy analizy i zapewnimy wsparcie w podjęciu decyzji w zakresie wyboru optymalnej struktury sukcesji i ścieżki działań służącej jej wdrożeniu.

✓ Dostosujemy formę prawną prowadzonej przez Ciebie działalności

W oparciu o plany sukcesyjne oraz analizę sytuacji Twojej firmy wskażemy optymalną formę prawną prowadzenia działalności oraz zapewnimy kompleksową obsługę tego procesu w zakresie formalno-prawnym, podatkowym i księgowym.

✓ Znajdziemy inwestora dla Twojej firmy

Zapewniamy wsparcie w procesie zapewnienia finansowania między innymi poprzez dokonanie wyceny firmy, prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami, poszukiwania inwestora.

✓ Pomożemy sprofesjonalizować zarządzanie Twoją firmą

Zapewniamy wsparcie w procesie analizy i oceny organizacji, projektowania i wdrażania efektywnych oraz skutecznych rozwiązań, jak również wspólnego wypracowania kierunków strategicznych.

✓ Zapewniamy kompleksowe wsparcie

Wszystkie działania zostaną zaplanowane i wdrożone z uwzględnieniem ich skutków prawnych, podatkowych i księgowych.

Zacznij rozważania o sukcesji od rozmowy z nami >> Dariusz Bednarski, +48 601 728 683

Zamierzam ograniczyć lub zakończyć moją aktywność zawodową – co dalej?

 

Sukcesja biznesu z udziałem członków rodziny

Jeżeli mają Państwo sukcesorów (kolejne pokolenie w rodzinie), którzy chcą i mogą przejąć rodzinny biznes, najlepszym rozwiązaniem będzie sukcesja na firmy na rzecz sukcesorów lub sukcesja firmy ze spłatą nestorów. Sukcesja firmy na rzecz sukcesorów stanowi trwający w czasie proces przekazywania sukcesorom poszczególnych ról pełnionych przez przedsiębiorcę (pracownika, zarządzającego, nadzorującego, właściciela). Sukcesja jest procesem zaplanowanym i konsekwentnie realizowanym. Nie może być działaniem jednorazowym. Właściwe przygotowanie i przeprowadzenie procesu sukcesji pozwala na zachowanie ciągłości strategicznej i operacyjnej biznesu.

Sukcesja firmy może zostać połączona z działaniami mającymi na celu zapewnienie właścicielom firmy rodzinnej odpowiednich środków na godne życie na emeryturze bez uszczerbku dla zasobów firmy (sukcesja ze spłatą).

Sukcesja biznesu z udziałem pracowników

Sukcesję można też rozumieć szerzej, jako przekazanie biznesu w ręce zaufanych osób spoza rodziny, w tym kluczowych pracowników czy też menedżerów. Może się zdarzyć, że właśnie grupa kluczowych pracowników będzie zainteresowana i gotowa do kontynuowania działalności firmy. Przekazanie firmy na rzecz kluczowych pracowników połączone ze spłatą właściciela może okazać się optymalnym rozwiązaniem, zapewniającym ciągłość biznesu i odpowiedni poziom środków finansowych po stronie właścicieli.

Sukcesja biznesu z udziałem inwestora zewnętrznego

Niekiedy sprzedaż firmy na rzecz podmiotu zewnętrznego jest najlepszym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia samego przedsiębiorcy, jego rodziny, jak i dla dobra samej firmy, jej pracowników i kontrahentów. Zachowanie trwałości firmy jest dobrem samym w sobie. Rozwiązanie to może również okazać się bardziej odpowiednie dla zapewnienia bezpiecznej przyszłości przedsiębiorcy i jego rodzinie.

Więcej informacji na temat sukcesji firm można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z naszymi doradcami.

Jeśli jesteś zainteresowany zapoznaniem się Konstytucją Rodzinną i wdrożeniem jej w swojej firmie, zachęcamy do kontaktu.

 

Kontakt: Dariusz Bednarski | Partner Zarządzający, Biegły rewident | +48 601 728 683 | dariusz.bednarski@pl.gt.com

Usługi powiązane:

Założenie i reorganizacja biznesu

Zmiana formy prawnej działalności

Sprzedaż firmy

Bieżące doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami