Przybij z nami piątkę dla lepszego świata!

W Grant Thornton czujemy się nie tylko pracownikami, ale przede wszystkim ludźmi.

Z takim samym zapałem, z jakim dbamy o Klientów, troszczymy się o siebie nawzajem, dobrostan ludzi, którzy żyją wokół nas, kondycję polskiej gospodarki i przyszłość naszej planety. Bierzemy odpowiedzialność za siebie i za świat wokół.

Sami jesteśmy zmianą, którą pragniemy ujrzeć w swiecie.

Skontaktuj się

Tomasz Wróblewski

Partner Zarządzający

GROWTH & PROSPERITY

Gospodarka to nie wygłupy. Robimy lokalnie zakupy.
 • Gospodarka to nie wygłupy. Robimy lokalnie zakupy.
  Nasza odpowiedzialność zaczyna się w naszym portfelu. Wybierając produkty czy usługi, szukamy takich, które zostały wytworzone blisko nas, w polskich firmach, w najbliższym rejonie. Zależy nam, by lokalne biznesy rosły, a ich społeczności mogły się bogacić.
  Gospodarka to nie wygłupy. Robimy lokalnie zakupy.
 • Działamy we wspólnej sprawie. Forsujemy zmiany w prawie.
  Uważamy, że każdy ma prawo do dobrego życia i robimy to przez kształtowanie prawa gospodarczego. Bierzemy udział w konsultacjach aktów prawnych, publikujemy raporty, aktywnie proponujemy własne rozwiązania. Dobre prawo, to dobrze prosperująca gospodarka, a dobra gospodarka to dobrobyt dla każdego z nas.
  Działamy we wspólnej sprawie. Forsujemy zmiany w prawie.
 • Aby wszystkim żyło się dobrze, swą wiedzą dzielimy się szczodrze.
  Wiedza to potęga, a tej właśnie pragniemy dla polskiej gospodarki. Dlatego dzielimy się wszystkim, co wiemy i umiemy. Upubliczniamy ważne informacje w postaci raportów, analiz, poradników, artykułów czy komentarzy. Prowadzimy intensywne działania edukacyjne, organizując warsztaty, wygłaszając prelekcje, prowadząc portale edukacyjne.
  Aby wszystkim żyło się dobrze, swą wiedzą dzielimy się szczodrze.
Dzielimy się wiedzą biznesową

Rocznie: 40+ raportów, 600+ artykułów

EMPOWERING FUTURE GENERATIONS

Zaczynających za młodu uczymy tajników zawodu.
 • Zaczynających za młodu uczymy tajników zawodu.
  Kształtujemy przyszłość, kształcąc przyszłe pokolenia profesjonalistów. Współpracujemy ze szkołami i uczelniami. Prowadzimy szkolenia, warsztaty i konsultacje dla młodych adeptów zawodów, pokazujemy branże od środka, zapraszając na praktyki i staże.
  Zaczynających za młodu uczymy tajników zawodu.
 • Zabawą, aukcją, prezentów paką pomagamy bez domu dzieciakom.
  Bierzemy pod opiekę tych, którzy jej najbardziej potrzebują – dzieci pozbawione rodzin. Spędzamy z nimi czas na piknikach, wycieczkach i wspólnych wypadach. Organizujemy na ich rzecz zbiórki, aukcje i akcje charytatywne, a dochód z nich przekazujemy na edukację i rozwój dzieciaków.
  Zabawą, aukcją, prezentów paką pomagamy bez domu dzieciakom.
Dbamy o młodych, zdolnych

2 domy dziecka pod naszą opieką

 

18 beneficjentów programu „Zostań Świętym Mikołajem z GT!”

PURPLE IS THE NEW GREEN

Wcielamy w życie ważną misję - obniżać CO2 emisję.
 • Wcielamy w życie ważną misję - obniżać CO2 emisję.
  Z ekologii nie jesteśmy zieloni. Świadomie ograniczamy produkcję śmieci. Wszystkie odpady segregujemy, zużyte tonery oddajemy do recyklingu, a niedziałający sprzęt trafia do utylizacji. Ograniczamy zużycie energii, podróże służbowe zamieniamy na wideo-spotkania, a kurierzy wpadają do nas tylko raz w tygodniu. Nawet w zakupach obowiązują nas czyste zasady – zamawiamy lokalnie, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.
  Wcielamy w życie ważną misję - obniżać CO2 emisję.
 • Na nasze oko każde eko jest spoko.
  Pilnie odrabiamy lekcje z przyrody. Zachęcamy do oszczędzania wody i papieru. Uczymy się o ptakach i ich roli w ekosystemie oraz jak im nie szkodzić dokarmianiem. Wyposażeni w worki i chwytaki ruszamy do parków, lasów i na skwery, by zbierać śmieci. Ziemia to nasz wspólny adres i obowiązkiem każdego z nas jest o nią dbać.
  Na nasze oko każde eko jest spoko.
Zielono nam

5 proekologicznych akcji edukacyjnych rocznie

 

10 „eko-freaków” – ambasadorów ekologii wśród pracowników

DIVERSITY & INCLUSION

Rozwój, podwyżki, czy awanse. U nas panują równe szanse.
 • Rozwój, podwyżki, czy awanse. U nas panują równe szanse.
  Tworzymy przyjazne, transparentne środowisko pracy, w którym każdy ma takie same możliwości rozwoju. Decyzje w każdej kwestii – od wynagrodzenia, przez program rozwoju, po ocenę kompetencji i wyników podejmujemy na podstawie jasno sformułowanych i ogólnodostępnych zasad, które dotyczą każdego pracownika bez wyjątku – niezależnie od jego stanowiska.
  Rozwój, podwyżki, czy awanse. U nas panują równe szanse.
 • Taką już mamy fiksację - zwalczamy dyskryminację.
  Wykluczenie? To u nas wykluczone! Dla nas inność to prawdziwa wartość. Jesteśmy dumni z różnorodności naszych zespołów i każdego traktujemy z równym szacunkiem bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, status rodzinny, przekonania czy religię.
  Taką już mamy fiksację - zwalczamy dyskryminację.
 • O potrzeby innych dbamy. Zamiast wykluczać - włączamy.
  Dostrzegamy odmienne potrzeby różnych grup społecznych i dbamy, by czuli się integralną częścią swoich zespołów. Z zaangażowaniem działamy na rzecz inkluzywności.
  O potrzeby innych dbamy. Zamiast wykluczać - włączamy.
 • Tu liczy się każdego zdanie. Stawiamy na wspólne działanie.
  Nic o nas bez nas! Zależy nam, by wszyscy mogli uczestniczyć w decyzjach dotyczących ich samych i razem współtworzyć przyszłość firmy. Na bieżąco badamy opinie pracowników i zasięgamy ich zdania dotyczącego wprowadzanych zmian. Uruchamiamy mechanizmy konsultowania oraz współdecydowania, zwłaszcza w obszarach i w zakresie procesów oraz rozwiązań mających największy wpływ na zespół Grant Thornton.
  Tu liczy się każdego zdanie. Stawiamy na wspólne działanie.
Szklany sufit? Nie u nas!

44% kobiet w kadrze zarządzającej GT

 

30+ ekspertek występujących w mediach rocznie

SUSTAINABLE WORKING LIFE

Szefów wspieramy oddanie, potęga wszak drzemie w zmianie.
 • Szefów wspieramy oddanie, potęga wszak drzemie w zmianie.
  Rozwój wymaga zmian, a zmiany wymagają liderów. Naszym marzeniem jest, aby każdy Pracownik firmy był liderem zmiany na rzecz przyszłości i dobrego świata. Dlatego przykładamy wielką wagę do kształtowania kompetencji przywódczych. Oferujemy naszym szefom szkolenia i inne programy rozwoju umiejętności menedżerskich. Zapraszamy wszystkich Pracowników do zaangażowania w zmienianie świata na lepsze.
  Szefów wspieramy oddanie, potęga wszak drzemie w zmianie.
 • Jest dla nas sprawą wielkiej wagi pilnować w życiu równowagi.
  Rozumiemy, że Pracownik to człowiek, który pełni w życiu różne role. Do tego każdy z nas stanowi unikalną kombinację ciała i umysłu. Dlatego wspieramy naszych Pracowników w pełnieniu wszystkich ról i dbamy o każdego nie tylko jako o Pracownika, ale i człowieka. Spalamy kalorie w biegu, marszu, na rowerze i basenie. A umysł? Spokojna głowa! Pomocą i radą służą nam psychologowie, a zabawy i spotkania integracyjne dają wytchnienie.
  Jest dla nas sprawą wielkiej wagi pilnować w życiu równowagi.
W zdrowym ciele zdrowy duch

3 stałe programy prozdrowotne

 

300 pracowników zaangażowanych każdego roku