Jeden rachunek dla wszystkich składek ZUS od 2018 r.18.04.2017

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zmiany w zakresie rozliczeń z ZUS. Nowelizacja zakłada przypisanie każdemu płatnikowi indywidualnego rachunku, na który jednym przelewem na konto przedsiębiorcy opłacą wszystkie składki należne ZUS. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Na razie ustawa trafiła do Senatu. 

Indywidualny rachunek i jedna wpłata

7 kwietnia 2017 r., Sejm przyjął ustawę wprowadzającą zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. Kluczowa zmiana zakłada utworzenie dla każdego przedsiębiorcy indywidualnego rachunku składkowego w ZUS. Obecnie przedsiębiorcy muszą co miesiąc wykonywać aż cztery przelewy na cztery różne konta, wspólne dla wszystkich płatników, tj. osobno na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FP i FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Comiesięczne opłacanie składek na różne konta wiąże się z koniecznością podawania szeregu danych identyfikacyjnych. W razie pomyłki niezbędne jest przeprowadzenie procedur wyjaśniających z zaangażowaniem banku lub innej instytucji obsługującej przelew. Wszystko to powoduje, że opłacanie składek ZUS jest czasochłonne i uciążliwe.

Problemy z identyfikacją wpłat na konta ma również ZUS. Od stycznia 2016 r. do ZUS wpłynęło 281 tys. niezidentyfikowanych przelewów na łączną kwotę 328 mln zł. Co do wszystkich tych wpłat ZUS musi przeprowadzić czasochłonną procedurę wyjaśniającą. Warto podkreślić, że płatników składek na ZUS jest obecnie około 6.9 mln. Nowelizacja zgodnie z zamierzeniami ma znacznie uprościć zarówno odprowadzanie składek przez płatników, jak również ich rozliczanie przez ZUS.

Indywidualne rachunki przedsiębiorców w ZUS nie będą rachunkami bankowymi, a rachunkami składkowymi, które służyć mają  jedynie identyfikacji dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat. Numery rachunków składkowych staną się nowymi identyfikatorami przedsiębiorców w ZUS. Po dokonaniu wpłaty na indywidualne konto przez płatnika ZUS sam rozdysponuje środki na poszczególne fundusze w oparciu o specjalny algorytm oraz zaksięguje wpłaty na koncie płatnika.

Rozliczanie wpłat zgodnie z algorytmem polegać będzie na ich zaliczaniu począwszy od najstarszych należności, według najwcześniejszej daty powstania zobowiązania. Dzięki temu, zahamowane zostanie narastanie odsetek za zwłokę w przypadku zadłużenia na koncie płatnika składek, a także ograniczone zostanie przedawnianie się należności ZUS z tytułu składek.

Kancelaria prawna

Zapoznaj się z usługą

 

Wdrożenie przepisów

ZUS będzie miał czas na wygenerowanie numerów rachunków i poinformowanie o nich płatników składek do 31 grudnia 2017 r. Poinformowanie przedsiębiorców nastąpi listownie bądź za pomocą systemu teleinformatycznego. Opłacanie składek ZUS jednym przelewem ma być możliwe od 1 stycznia 2018 r.

Nowe zasady dotyczące zaświadczeń

Kolejną ciekawą zmianą, wprowadzaną nowelizacją jest zrównanie pod względem prawnym wydruków wygenerowanych z Platformy Usług Elektronicznych ZUS z zaświadczeniami o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawionymi przez ZUS w formie tradycyjnej, papierowej. Do tej pory, szczególnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, występowały co do tego wątpliwości. Po wejściu w życie nowych przepisów, zarówno w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, jak i w innych postępowaniach, w których od przedsiębiorców wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z ZUS, będzie można posłużyć się wydrukiem zaświadczenia z systemu. Zmiana w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy.

Nowelizacja ma na sprawić, że pobór składek należnych ZUS będzie wygodniejszy i mniej kosztowny zarówno dla przedsiębiorców jak i dla ZUS. Dzięki indywidualnym rachunkom, jeden przelew zastąpi cztery.

AUTOR: Milena May, Asystent, Kancelaria Prawna 

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Artykuły powiązane:

Nowa definicja działalności gospodarczej –(...)

Czytaj więcej →

Objaśnienia prawne – szansa poprawy(...)

Czytaj więcej →

Zmiany w zasadach zatrudniania pracowników(...)

Czytaj więcej →

Rok 2017 zapowiada ułatwienia dla(...)

Czytaj więcej →

Elektroniczny rejestr przedsiębiorców KRS już(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami