Od 1 stycznia 2016 r. zniknie ulga na nowe technologie06.10.2015

Uchwalona 25 września 2015 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności uchyla „starą” ulgę na nowe technologie i w jej miejsce wprowadza „nową” ulgę na działalność badawczo-rozwojową

Od nowego roku odliczeniu od podstawy opodatkowania będą podlegać wydatki badawczo-rozwojowe, a nie wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych (np. w postaci licencji na używanie systemów finansowo księgowych, ERP oraz innych).

Ustawa wprowadzająca zmiany w przepisach o podatkach dochodowych czeka na podpis Prezydenta.

Co raz mniej czasu na skorzystanie z ulgi na nowe technologie

Zgodnie z nowelizacją, z dniem 1 stycznia 2016 r. uchylony zostanie art. 18b Ustawy CIT oraz odpowiadający mu art. 26c Ustawy PIT, które obecnie regulują kwestię ulg podatkowych związanych z nabyciem tzw. nowych technologii.

Podatnicy, u których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym zachowają prawo do odliczeń według „starych” zasad do końca swojego roku obrotowego.

Prawo to zachowają również podatnicy, którzy do końca roku uzyskają prawo do skorzystania ze „starej” ulgi (tzn. wprowadzą nabyte składniki majątkowe do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych), ale nie dokonają odliczenia (np. z uwagi na brak dochodu, od którego można byłoby dokonać odliczenia). Będą oni mogli dokonać stosownych odliczeń również po 1 stycznia 2016 r., na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Od 1 stycznia 2016 r. odliczenie obejmie wydatki badawczo-rozwojowe

Od nowego roku preferencjami podatkowymi zostaną natomiast objęte wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe (B+R), m.in. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, demonstracje, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów.

Zgodnie z nowymi zasadami, możliwe będzie odliczenie od podstawy opodatkowania od 10 do 30% tzw. kosztów kwalifikowanych. Dopuszczalny poziom zmniejszenia podstawy opodatkowania uzależniony będzie od rodzaju wydatku oraz wielkości podmiotu korzystającego z odliczenia.

Biorąc pod uwagę wprowadzane zmiany rekomendujemy przeprowadzenie analizy działalności inwestycyjnej państwa przedsiębiorstw i podjęcie stosownych działań, które umożliwią optymalne skorzystanie z funkcjonującej jeszcze ulgi podatkowej na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b Ustawy CIT, jak również pozwolą dokonać dodatkowych odliczeń wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Nieterminowe płacenie podatków może stanowić(...)

Czytaj więcej →

Okres przedawnienia w Specjalnych Strefach(...)

Czytaj więcej →

Od 2015 roku opodatkowanie usług(...)

Czytaj więcej →

Brak prawa do odliczenia podatku(...)

Czytaj więcej →

Nagroda dla sprzedawcy nie korzysta(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami