Spółka komandytowa a spółka z o.o. – najważniejsze podobieństwa i różnice

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: sp. z o.o.) oraz spółka komandytowa (zwana dalej: sp.k.) to formy prawne często wybierane przez przedsiębiorców dla prowadzonego przez…

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: sp. z o.o.) oraz spółka komandytowa (zwana dalej: sp.k.) to formy prawne często wybierane przez przedsiębiorców dla prowadzonego przez…


Zmiany w składkach ZUS od 2023 r. – czy nadal warto przekształcić się w SKA?

Polski Ład sprawił, że wzrosło zainteresowanie spółką komandytowo-akcyjną z uwagi na możliwość korzystania przez jej wspólników z korzystnych zasad opodatkowania dochodów, brak daniny solidarnościowej, a…

Polski Ład sprawił, że wzrosło zainteresowanie spółką komandytowo-akcyjną z uwagi na możliwość korzystania przez jej wspólników z korzystnych zasad opodatkowania dochodów, brak daniny solidarnościowej, a…


Odpowiedzialność akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej (PSA)

W kolejnym artykule z cyklu poświęconego nowemu typowi spółki kapitałowej, przybliżamy zagadnienia związane z odpowiedzialnością akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej.

W kolejnym artykule z cyklu poświęconego nowemu typowi spółki kapitałowej, przybliżamy zagadnienia związane z odpowiedzialnością akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej.


Przekształcenie spółki – co się dzieje z umowami po zmianie formy prawnej?

Wiele spółek decyduje się na zmianę formy prawnej prowadzonej działalności w drodze przekształcenia. Jakie są skutki przekształcenia spółki dla umów zawartych przez tę spółkę przed…

Wiele spółek decyduje się na zmianę formy prawnej prowadzonej działalności w drodze przekształcenia. Jakie są skutki przekształcenia spółki dla umów zawartych przez tę spółkę przed…


Subwencje z PFR a procesy przekształcenia, aportu, połączenia i podziału spółek

W czasie pandemii SARS-CoV-2 wielu przedsiębiorców rozważa przekształcenie, połączenie lub podział spółek. Takie działania wynikają najczęściej z potrzeby ograniczenia kosztów działalności, ograniczenia odpowiedzialności wspólników za…

W czasie pandemii SARS-CoV-2 wielu przedsiębiorców rozważa przekształcenie, połączenie lub podział spółek. Takie działania wynikają najczęściej z potrzeby ograniczenia kosztów działalności, ograniczenia odpowiedzialności wspólników za…