Niestabilne prawo, skomplikowane podatki i opieszałość sądów – to główne przejawy polskiej biurokracji – wynika z badania Grant Thornton i Pracodawców RP „Biurokracja. Czy to mój problem?”

27 stycznia 2016 r. w Warszawie odbyła się trzecia edycja Polskiego Kongresu Gospodarczego. Organizatorami wydarzenia była konfederacja Pracodawcy RP, a Grant Thornton był Partnerem Merytorycznym tego wydarzenia. Tematem przewodnim Kongresu była w tym roku biurokracja. Kilkudziesięciu ekspertów, polityków i praktyków biznesu, którzy zasiadali w panelach dyskusyjnych podczas Kongresu (w tym m.in. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej PKG, Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju, Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos, Jerzy Buzek, były premier, Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty) próbowało zidentyfikować największe bariery biurokratyczne, które doskwierają polskim firmom, a także pracowało nad rekomendacjami, jak te bariery usuwać. Efektem tych prac jest „Biała Księga – Stop biurokratyzmowi!”. Jest to raport, w którym opisana jest diagnoza problemów biurokratycznych w 9 obszarach życia gospodarczego oraz spis rekomendacji dla każdego z tych obszarów.

Dr Andrzej Malinowski

Prezydent Pracodawców RP

Biała Księga jest jak mapa drogowa, bowiem doprowadzi do celu, jakim jest rozwój polskiej przedsiębiorczości, a co za tym idzie całej Polski. Zwiększą się wpływy podatkowe, zmaleje bezrobocie, itd. – tylko trzeba wreszcie usunąć szkodliwy biurokratyzm. My, pracodawcy, wiemy, o czym mówimy. Na co dzień borykamy się z niejasnymi przepisami, brakiem stabilnego prawa, nadmierną sprawozdawczością, opieszałą administracją i niewydolnymi sądami. To są przeszkody dla polskich przedsiębiorców poważniejsze niż ostra konkurencja!

  Biała Księga jest dostępna >>TUTAJ << oraz na prezentacji poniżej.  

  Elementem Białej Księgi (Aneks 2, strony 49-53) są również wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę Grant Thornton wśród uczestników Polskiego Kongresu Gospodarczego. Według uczestników badania, najbardziej uciążliwą barierą w rozwoju firm w Polsce, jest nadprodukcja prawa (wskazuje tak aż 95 proc. ankietowanych) oraz zbyt skomplikowane i nieprecyzyjne przepisy podatkowe (94 proc.). Za najważniejszą przyczynę nadmiernej biurokracji w Polsce uznano natomiast niską jakość stanowienia prawa (68 proc. wskazań), czyli przyjmowanie bubli prawnych, omijanie konsultacji społecznych i międzyresortowych oraz wzajemną sprzeczność różnych przepisów.  

Przemysław Polaczek

Partner Zarządzający w Grant Thornton

Na podstawie tych odpowiedzi wyraźnie widać, że źródeł polskiej biurokracji należy przede wszystkim szukać w polskim prawodawstwie. Polskę dotyka problem nazywany biegunką legislacyjną. Jak wynika z ostatnich badań prowadzonych przez Grant Thornton w ramach projektu BarometrPrawa.pl, w 2015 r. Polska wyprodukowała blisko 30 tys. stron aktów prawnych. Jesteśmy pod tym względem niechlubnym liderem Unii Europejskiej. Tworzymy 56-krotnie więcej przepisów niż Szwecja.

  Umówienie wyników ankiety znajduje się na stronach 49-53 Białej Księgi, natomiast krótka prezentacja wyników dostępna jest >>TUTAJ<< oraz na prezentacji poniżej.