Zapowiadany obowiązek założenia adresu do doręczeń elektronicznych w 2022 r., nałożony m.in. na spółki mające wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS, może zostać znacznie przesunięty w czasie. Projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych zmieniający ostateczny termin został uchwalony i przekazany Prezydentowi do podpisu.

AKTUALIZACJA: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych został podpisany przez Prezydenta. Tym samym Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. weszła w życie dnia 27 maja 2022 r., a obowiązek Spółek do założenia adresu do doręczeń elektronicznych został przeniesiony w czasie. Ustawa nie wskazuje konkretnego terminu, natomiast wyznacza datę ostateczną na dzień 1 stycznia 2024.

Na czym polegają e-doręczenia? Krótkie przypomnienie

Ustawa o doręczeniach elektronicznych weszła w życie już 5 października 2021 r. Nakłada ona na wskazane podmioty – w tym przedsiębiorców mających wpis w KRS, obowiązek założenia skrzynki z adresem do doręczeń elektronicznych co ma umożliwić przejście z papierowej formy doręczania korespondencji, na korespondencję w formie elektronicznej. Korespondencja wysłana drogą publicznej, rejestrowanej usługi doręczenia elektronicznego będzie miała moc dowodową równą z listem poleconym nadanym za potwierdzeniem odbioru. E-Doręczenia umożliwią kontakt zarówno z podmiotami publicznym jak również, w ramach usługi dodatkowej, między podmiotami niepublicznymi.

Więcej informacji na ten temat pisaliśmy w artykule: Adres do doręczeń elektronicznych – nowy obowiązek dla spółek w 2022 

Do kiedy należy założyć skrzynkę z adresem do doręczeń elektronicznych?

Do tej pory terminy zakładały wejście w życie obowiązku dla spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS przed dniem 05 lipca 2022r. na dzień 01 października 2022r., jednak jeżeli ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta, terminy te ulegną wydłużeniu.

Ważny fragment

Znowelizowana ustawa nie wskazuje jednoznacznie terminu powstania obowiązku dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Nowelizacja określa jednak ostateczny termin wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji na 01 stycznia 2024 r. Wdrożenie zostanie poprzedzone komunikatem, który ma zostać ogłoszony z co najmniej 90 dniowym wyprzedzeniem. Od terminu wskazanego w komunikacie podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS będą miały 30 dni na wywiązanie się z obowiązku posiadania skrzynki z adresem do doręczeń elektronicznych.

Czy mimo braku obowiązku mogę już założyć swoją skrzynkę do e-doręczeń?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Mimo, że obowiązek założenia adresu do doręczeń elektronicznych może zostać przesunięty nawet na 2024 r., możliwość założenia skrzynki z adresem do doręczeń elektronicznych przez publicznego dostawcę jest już dostępna na stronie gov.pl. Należy przy tym podkreślić, że każdy obywatel może bezpłatnie założyć taką skrzynkę, a zobowiązane do tego są jedynie wskazane w ustawie podmioty – wśród nich przedsiębiorcy wpisani do CEIDG i KRS.

Warto mieć na uwadze, że jeżeli obowiązek posiadania adresu elektronicznego, zarówno dla  podmiotów niepublicznych jak i publicznych, zostanie przeniesiony – do tego czasu e-doręczenia nie będą powszechnie stosowane. Wskazuje się, że mimo posiadania zarejestrowanego adresu do doręczeń elektronicznych, możliwości techniczne organów publicznych na dzień dzisiejszy zwyczajnie nie są przygotowane na tak znaczące zmiany.

Omówione wyżej zmiany mogą w praktyce skutkować znacznym wydłużeniem oczekiwania na elektroniczną rewolucję w kwestii doręczania korespondencji, co niewątpliwie pozwoli spółkom wpisanym do rejestru  przedsiębiorców KRS odroczyć decyzję o założeniu i aktywacji swojej skrzynki. Warto jednak finalnie podkreślić, że założenie skrzynki wraz z adresem do e-doręczeń mimo braku obowiązku, jest aktualnie możliwe i może okazać się dobrym rozwiązaniem. W praktyce bowiem trudno będzie uchwycić moment, kiedy – określony specjalnym komunikatem – obowiązek utworzenia skrzynki się zaktualizuje, a przedsiębiorcy będą mieli jedyne 30 dni na uruchomienie systemu.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton zapewni kompleksowe wsparcie w zakresie złożenia wniosku o założenie skrzynki wraz z adresem do e-doręczeń oraz jej aktywowaniem.

AUTOR: Magdalena Wołczek, Stażystka, Kancelaria prawna, Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.