Spółki jawne i partnerskie, które nie prowadziły pełnej księgowości w 2018 r., są zobowiązane do przekazania do KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego w terminie do 30 czerwca 2019 roku.

Spółki jawne oraz partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży za miniony rok obrotowy nie przekroczyły 2 mln euro i które nie prowadziły pełnej księgowości w 2018 r., są zobowiązane do przekazania do KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego w terminie do 30 czerwca 2019 roku. Już od 15 marca ubiegłego roku obowiązuje zasada elektronicznego składania wspomnianego oświadczenia. Dokument ten trzeba złożyć do Repozytorium dokumentów finansowych. Oznacza to, że nie ma już możliwości składania oświadczeń w wersji papierowej.

Jak złożyć oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego elektronicznie?

Oświadczenie należy złożyć osobiście przez stronę: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ (nie ma możliwości złożenia go przez pełnomocnika). Aby zostało złożone skutecznie, trzeba założyć konto w systemie KRS oraz posiadać podpis kwalifikowany lub ewentualnie podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (do jego utworzenia wystarczy posiadać dostęp do bankowości elektronicznej).

Procedura krok po kroku:

  1. Wejść na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/.
  2. Kliknąć w zakładkę „Bezpłatne zgłaszanie sprawozdań finansowych”.
  3. Utworzyć konto/zalogować się na konto.
  4. Wybrać „Przygotowanie i składanie zgłoszeń”.
  5. Kliknąć na „nowe zgłoszenie” i wpisać nr KRS spółki (system wczyta podstawowe dane podmiotu wraz z danymi osób reprezentujących spółkę oraz z już złożonymi dokumentami finansowymi).
  6. Uzupełnić brakujące pole, tj. okres, za który jest składane oświadczenie (wybrać pozycję z rozwijanej listy).
  7. System przeniesie użytkownika w miejsce złożenia podpisu (w przypadku podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, przeniesie do systemu ePUAP); wystarczy, że wniosek podpisze jedna z osób uprawnionych do reprezentacji spółki, dla której w systemie KRS został przypisany nr PESEL.
  8. W ciągu kilku minut od złożenia podpisu oświadczenie o niesporządzeniu sprawozdania finansowego pojawi się w systemie.

Podstawa prawna

Artykuł 70a Ustawy o rachunkowości stanowi, że: „Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.”

AUTOR: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Specjalista ds. marketingu produktowego, Zespół Outsourcingu 

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: e-Sprawozdania
Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie e-Sprawozdania

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów