Zbliżają się kluczowe terminy dla podmiotów, które mają niepokrywający się z rokiem kalendarzowym rok podatkowy i dla których koniec takiego roku rozpoczętego po 1 stycznia 2022 r. nastąpił po 31 stycznia 2023 r. Nie mogą one bowiem skorzystać z przedłużenia terminu do złożenia Informacji TPR.

Istotne zmiany w cenach transferowych w 2023 r.

Pomimo, że rok 2023 przyniósł istotne zmiany odnoszące się do transakcji kontrolowanych za rok podatkowy 2022, obejmujące m.in. zmianę terminów na opracowanie dokumentacji, zmiany dotyczące składania TPR i oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz zwiększenie sankcji z Kodeksu karnego skarbowego w obszarze cen transferowych, należy ocenić, że w porównaniu z ubiegłymi latami obszar cen transferowych charakteryzował się znacząco wyższym poziomem przejrzystości i stabilności.

Zaburzyły to jednak ostatnie miesiące roku oraz niepewność związana z pojawieniem się interaktywnego formularza TPR „na ostatnią chwilę”, a także nieoczekiwane zmiany proponowanych przez MF terminów na złożenie TPR w stosunku do ostatecznie uchwalonych.

Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) dla podatników kończących rok podatkowy 31 grudnia 2022 r. lub 31 stycznia 2023 r. oficjalnie minął z końcem stycznia 2024 roku. Zmiany komunikowane w projekcie rozporządzenia obejmowały także część grupy podatników z „łamanym” rokiem podatkowym (tj. ich rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym), jednak ostatecznie zostali oni pozbawieni możliwości skorzystania z wydłużenia terminów.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ceny Transferowe
Dowiedz się więcej

Terminy w cenach transferowych za 2022 r. dla podatników z „łamanym” rokiem podatkowym

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy, dla których termin składania formularza TPR za rok 2022 upływał po 31 grudnia 2023 r. nie mogą skorzystać z wydłużenia terminu na jego złożenie, a więc obowiązującym dla nich terminem jest koniec 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Przedłużenie terminu dotyczy bowiem węższej grupy podatników, precyzyjnie określonej w rozporządzeniu.

W tym miejscu należy wskazać także na pewną pułapkę zastawioną na tych podatników, którzy z uwagi na procesy przekształceniowe lub likwidacyjne mieli krótszy rok podatkowy, zakończony przed 31.12.2022 r. Obowiązujący dla tych podatników termin raportowania upływał wcześniej, niż w okresie od dnia 30 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Podmioty te również nie zostały objęte przedłużeniem terminu wprowadzonym rozporządzeniem.

Jak wynika z naszych obserwacji, często stosowanym „łamanym” rokiem podatkowym jest ten kończący się w lutym lub marcu. Dla podatników z rokiem podatkowym kończącym się 31.03.2023 r., termin na złożenie informacji TPR upływa za kilka dni – tj. 29.02.2024 r.

Z kolei w przypadku zakończenia roku podatkowego w lutym – termin już minął. W tym miejscu przypominamy zatem, że w przypadku nieprzekazania formularza TPR w terminie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego podmioty powinny złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy.

Złożenie informacji TPR wraz z czynnym żalem

Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w tej ustawie, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego i pozwala uniknąć nałożenia kary za niedopełnienie obowiązków – a te mogą być wysokie.

Ważny fragment

W przypadku złożenia TPR po terminie kara może wynieść do 240 stawek dziennych – w przypadku mniejszej wagi czynu, sprawca odpowiada za wykroczenie skarbowe, które jednak i tak wiąże się z grzywną od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć dopełnienie obowiązków w zakresie złożenia formularza TPR. Czynny żal składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu zobowiązanego, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej (przy zachowaniu warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym) albo ustnie do protokołu.

Na sankcje z zakresu Kodeksu karnego skarbowego narażone są wszystkie osoby zasiadające w Zarządzie spółki zobowiązanej do raportowania lub osoby odpowiadające funkcjonalnie za obszar finansowy.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe, przypominamy zatem, że podatnicy z „łamanym” rokiem podatkowym zaczynającym się po 1.01.2022 r. i kończącym się po 31.01.2023 r. składają TPR zgodnie z terminami określonymi ustawowo, tj. w terminie 11 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Jeśli termin już minął, albo podatnik już teraz wie, że nie da rady złożyć formularza w terminie z uwagi na braki merytoryczne czy formalne, należy przygotować się na złożenie informacji TPR wraz z czynnym żalem.

W sytuacji, gdy firma ma „nietypowy” rok podatkowy, poprawne wyznaczenie terminu na przygotowanie dokumentacji lokalnej oraz raportowanie cen transferowych ma kluczowe znaczenie dla wypełnienia obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Eksperci Grant Thornton mogą Państwa indywidualnie wspomóc w wypełnieniu obowiązków w zakresie cen transferowych za rok 2022, jak również za kolejne lata.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ceny transferowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.