Treść artykułu

Wpływ biznesu na gospodarkę, środowisko naturalne i społeczeństwo zyskuje na  znaczeniu. Oczekiwania przedsiębiorców dotyczące przejrzystości działań biznesowych oraz zainteresowanie klientów aktywnością korporacji sprawiają, że społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) staje się coraz ważniejsza. Informacje o działaniach podejmowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firmy najczęściej przekazują poprzez media społecznościowe. Umożliwia to dotarcie do lokalnych społeczności i zaangażowanie ich w podejmowane inicjatywy. W najnowszym raporcie Grant Thornton, International Business Report, poproszono 2 500 przedsiębiorców z 34 krajów o wskazanie przyczyn podejmowania przez nich działalności w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przykładów przedsięwzięć CSR. Ponadto, odniesiono się także do wpływu zintegrowanego raportowania na poprawę przejrzystości procesu podejmowania decyzji. Zdaniem przedsiębiorców, czynniki oddziałujące na podejmowanie bardziej zrównoważonych środowiskowo i społecznie praktyk biznesowych, zyskują na znaczeniu. Jedną z głównych przyczyn w skali globalnej jest potrzeba efektywnego zarządzania kosztami – redukcja zużycia energii pozytywnie wpływa nie tylko na środowisko naturalne, ale również na bilans firmy. Co więcej, firmy obserwują zapotrzebowanie swoich klientów na działania podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Społeczne postrzeganie firm jest bardzo istotne w wielu krajach – aż 88% polskich przedsiębiorców zadeklarowało, że powinno się podejmować działania w ramach CSR, ponieważ „to jedyny właściwy sposób postępowania”.

Sprawdź Konsulting biznesowy Grant Thornton

 

Zdecydowana większość firm z krajów, w których przeprowadzono badanie, angażuje się w działalność lokalnych organizacji charytatywnych poprzez poświęcanie czasu, przekazywanie pieniędzy, produktów lub usług. W ramach działań społecznie odpowiedzialnych, przedsiębiorstwa dążą także do zmniejszenia negatywnego wpływu ich działalności na środowisko naturalne.

Niestety, pomimo wzrastającej popularności działań społecznie odpowiedzialnych, tylko niewielka część firm odnotowuje je w swoich sprawozdaniach finansowych. W skali globalnej, zaledwie 31% ankietowanych zadeklarowało uwzględnianie działalności CSR w swoich sprawozdaniach. Niemniej jednak, zdecydowana większość przedsiębiorców uważa, że raportowanie CSR jest właściwe – w Polsce tę odpowiedź wskazało aż 68% ankietowanych.

Nie ulega wątpliwości, że obecnie wzrasta zainteresowanie podejmowaniem działań w ramach CSR. Aktywność ta nie powinna jednak ograniczać się wyłącznie do sporadycznego przekazywania pieniędzy na organizacje charytatywne. Jak zauważa Paul Raleigh z Grant Thornton International: „Dobry CSR to znacznie więcej niż wypisanie czeku. W Grant Thornton skupiamy się na tym, w jaki sposób umiejętności naszych pracowników mogą przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności poprzez działania charytatywne, edukacyjne oraz związane z ochroną środowiska i opieką zdrowotną”.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane