Odliczenie darowizn od dochodu nie jest rozwiązaniem nowym; również w rozliczeniach za ubiegłe lata, w tym rozliczając PIT lub CIT za 2018 r., można zmniejszyć podstawę opodatkowania o 6% (podatnicy PIT) lub 10% (CIT). Począwszy jednak od rozliczenia za 2019 r. do grupy podmiotów, których obdarowanie będzie szczególnie korzystne, dołączyły szkoły prowadzące kształcenie zawodowe.

Szkoły z bonusem podatkowym

Podstawą ulgi są punkty nowo dodane do art. 26 Ustawy PIT oraz art. 18 Ustawy CIT. Przepisy o odliczeniach od dochodu od dawna stanowią, że podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania (dochód) o określone kwoty, w tym darowizn

  • przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz określonych organizacji (w uproszczeniu – dla organizacji pożytku publicznego); a także
  • na cele kultu religijnego,

w obu przypadkach (łącznie) do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu w przypadku podatników PIT, zaś dla osób prawnych (CIT) – 10%.

Wprowadzenie nowej preferencji podatkowej łatwo było przeoczyć – nic dziwnego, skoro jego podstawą nie była żadna z obszernych ustaw nowelizujących podatki dochodowe, ale ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W tej szerszej reformie systemu oświaty przewidziano podatkową zachętę do wspierania szkolnictwa.

Jednak nie każda szkoła skorzysta. Zgodnie z treścią nowych przepisów (art. 18 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT i art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d Ustawy PIT), aby darowizna obniżyła podstawę opodatkowania, musi spełniać warunki odnośnie:

  • Muszą to być określone w przepisie placówki, przede wszystkim publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Są to jednostki prowadzące kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (nie każda specjalizacja szkoły gwarantuje skorzystanie z preferencji).
  • Przepisy wskazują wprost, że darowizna musi być przeznaczona „na cele kształcenia zawodowego”.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Odliczenie „na finiszu”, czyli już od dochodu

Co warto podkreślić, darowizny pomniejszają dochód, a więc wielkość już uwzględniająca rozliczenia „na wcześniejszym etapie”, takie jak ograniczenia w zaliczaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów czy konieczność przyporządkowania kosztów do dochodów zwolnionych z opodatkowania.

W praktyce wykorzystują to np. podatnicy działający w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE, niedawno zastąpionych przez „Polską Strefę Inwestycji”, czyli decyzję o wsparciu, którą można uzyskać zasadniczo w dowolnym miejscu).

Są to często podmioty prowadzące działalność „zwolnioną” (np. zlokalizowaną w SSE), oraz, w innym zakładzie lub zakładach, „opodatkowaną” – rozliczaną na zasadach ogólnych. Koszty uzyskania przychodów związane z działalnością zwolnioną z opodatkowania (oraz odpowiednio przyporządkowana część kosztów „ogólnych”) nie mogą pomniejszać dochodu z pozostałej, opodatkowanej, działalności.

Przepisy nie określają jednak, z jakiego źródła mają być sfinansowane darowizny pomniejszające dochód; jednocześnie wynika z nich wprost, że obniżeniu podlega dochód stanowiący podstawę opodatkowania. Oznacza to, że darowizną sfinansowaną z dochodu zwolnionego z podatku można obniżyć dochód opodatkowany PIT lub CIT.

Producenci skorzystają najbardziej

W praktyce najłatwiej skorzystać będzie z preferencji na wspieranie kształcenia o charakterze technicznym. Ulga, choć skorzystać z niej może każdy podatnik, najkorzystniejsza jest dla producentów.

To oni, wspierając szkoły zawodowe, począwszy od rozliczenia za rok podatkowy zaczynające się po 31 grudnia 2018 r. zyskają okazję „upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu” – ułatwienia sobie dostępu do wykwalifikowanej kadry (poprzez wsparcie szkoły kształcącej w specjalności tożsamej z ich produkcją) przy jednoczesnym obniżeniu zobowiązania w podatku dochodowym.

Najwięcej korzyści czeka jednak na podatników działających na podstawie decyzji o wsparciu inwestycji. Oprócz dwóch powyższych, wspierając szkoły zawodowe mogą otrzymać punkt za tzw. kryterium jakościowe, jakim jest „Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi”. Zdobycie określonej ilości punktów jest natomiast wymagane do skorzystania ze zwolnienia z podatku, o czym więcej piszemy na stronie dedykowanej Polskiej Strefie Inwestycji. Wspierając szkoły, ułatwią sobie skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Podatek dochodowy można obniżyć darowiznami. Od 2019 r. wspierając szkoły zawodowe można nie tylko zmniejszyć podatek do zapłaty, ale także ułatwić sobie skorzystanie ze zwolnienia z podatku (Polska Strefa Inwestycji) i ułatwić sobie dostęp do pracowników.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Darowizna na szkołę obniży podatek dochodowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.