W Dzienniku Ustaw 4. września 2018 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28. sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (poz. 1713); (Rozporządzenie), które weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Oznacza to, że faktycznie cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną – od 5. września można wnioskować o decyzję o wsparciu inwestycji – podstawę do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego (PIT i CIT).

Kryterium ilościowe

Aby uzyskać decyzję o wsparciu inwestycji, podatnik będzie musiał spełnić dwa kryteria. Pierwsze z nich to tzw. kryterium ilościowe, czyli minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych, które zobowiąże się ponieść. Różni się ona w zależności statusu przedsiębiorcy (mikro, mały, średni lub duży) i poziomu bezrobocia w miejscu zlokalizowania inwestycji. Dla prac badawczo-rozwojowych (B+R) i inwestycji w sektorach określonych usług przewidziano preferencje. Minimalny poziom nakładów obrazuje poniższa tabela.

* Kwoty w 1000 PLN (np. PLN 2 000 = PLN 2 000 000)

Kryterium jakościowe

Nowością jest wprowadzenie tzw. kryterium jakościowego. Rozporządzenie określa 10 warunków, które należy spełnić, aby otrzymać punkty (jedno kryterium = 1 punkt). Różnią się one w zależności od tego, czy inwestycja jest realizowana w rektorze „usług”, czy „przemysłowym”.

Kryteria są podzielone na 2 kategorie (zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zrównoważonego rozwoju społecznego), po 5 punktów w każdej. Zasadniczo, aby otrzymać decyzję o wsparciu inwestycji należy „zdobyć” 6 punktów. Zlokalizowanie inwestycji na niektórych obszarach może „obniżyć” ten próg do 5, a nawet 4 punktów. W każdym jednak przypadku przedsiębiorca musi zdobyć co najmniej jeden punkt z każdej z dwóch kategorii (nie otrzyma decyzji o wsparciu zdobywając np. 5 punktów za kryteria „zrównoważonego rozwoju społecznego” i ani jednego punktu za rozwój „gospodarczy”).

Podsumowanie

Decyzja o wsparciu inwestycji to wprost dopuszczona przez ustawodawcę możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego. Brzmienie Rozporządzenia wskazuje, że dla wielu przedsiębiorców zdobycie punktów za kryteria jakościowe może wymagać weryfikacji założeń biznesowych. Warto fachowo ocenić, czy inwestycja kwalifikuje się do ulgi, na możliwie wczesnym etapie planowania – najlepiej już na etapie decyzji o wyborze lokalizacji.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Można już wnioskować o decyzję o wsparciu inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.