Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stawki VAT na sprzedaż gotowych posiłków i dań w punktach gastronomicznych typu fast food. Wskazał, że sprzedaż posiłków gotowych do spożycia nie może być opodatkowana stawką 5%, jak dostawa gotowych dań i posiłków.

Sprawa dotyczy podatników prowadzących punkty gastronomiczne, w których sprzedają dania gotowe i posiłki, najczęściej typu fast-food (choć nie tylko). Podatnicy ci mieli wątpliwości, w jaki sposób klasyfikować dokonywaną sprzedaż – jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. Ma to bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia stawki podatku VAT – w przypadku dostawy gotowych dań i posiłków stawka ta wynosi 5%, a dla usług gastronomicznych – 8%.

W składanych wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych podatnicy wskazywali, że sprzedają przykładowo zapiekanki, hot-dogi, pizzę lub inne dania, także np. dania na wagę (cena zależy wówczas od wagi całego dania, skomponowanego samodzielnie przez klienta) – generalnie gotowe do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos. Niektórzy wnioskodawcy informowali, że udostępniają klientom przestrzeń do spożycia posiłków, niemniej nie gwarantują wolnych miejsc przy stolikach, niekiedy wskazywano, że udostępnia się klientom szatnie czy toalety. Każdorazowo jednak podatnicy nie zapewniali obsługi kelnerskiej. Klient przychodzi bowiem zainteresowany otrzymaniem gotowego do spożycia posiłku, bez dodatkowych usług.

Korzystne interpretacje dla podatników

W tak nakreślonym stanie faktycznym organy podatkowe wydawały korzystne dla podatników interpretacje wskazując, że w takim przypadku nie dochodzi do świadczenia usług restauracyjnych, głównie ze względu na brak obsługi kelnerskiej, która jest elementem wyróżniającym usługę restauracyjną od zwykłej dostawy dania. Nie bez znaczenia pozostają również oczekiwania klientów – w przypadku dostawy dań, czyli dostawy towarów, klient zainteresowany jest tylko i wyłącznie otrzymaniem gotowego dania i nie oczekuje doradztwa, zindywidualizowanego dania czy obsługi kelnerskiej. W takim przypadku mamy do czynienia z dostawą towarów, a więc dostawą gotowych dań i posiłków (PKWiU 10.85.1), opodatkowanych 5-proc. podatkiem VAT.

Warto zauważyć, że przepisy o VAT uzależniają zastosowanie określonej stawki od przyporządkowania towaru do symbolu PKWiU. W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe wskazywały, że nie posiadają uprawnień organów statystycznych do dokonywania klasyfikacji według symbolu PKWiU, więc wydawały interpretacje w oparciu o klasyfikacje dokonane przez samych podatków w składanych wnioskach o interpretację. Zgadzał się jednak na opodatkowanie takiej sprzedaży stawką 5%.

Opodatkowanie dostaw gotowych posiłków

24 czerwca 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PT1.050.3.2016.156), w której uznał, że dostawa gotowych posiłków w punktach gastronomicznych nie może stanowić dostawy towarów opodatkowanej stawką 5%. Jak stwierdził Minister Finansów, „dla uznania czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania, czy do działu PKWiU 56 Usługi związane z wyżywieniem istotne jest, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż”. Uznał, że bez znaczenia jest to, czy punkty sprzedaży znajdują się w miejscu ogólnodostępnym, w punktach sprzedaży znajdują się stoliki i krzesła, dostępne są naczynia i sztućce, produkty są przeznaczone do spożycia na miejscu czy na wynos, (np. pakowane w bibułki czy tekturowe pudełka), czy w punktach sprzedaży są: toalety, szatnia, zainstalowana jest klimatyzacja, czy ogrzewanie. Jeżeli dania są przygotowane do bezpośredniego spożycia – nie jest możliwe przypisanie do klasy PKWiU 10.85.1.

Minister podkreślił dodatkowo, że dokonana przez podatników klasyfikacja w złożonych wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej była elementem stanu faktycznego, a w przypadku stwierdzenia podczas kontroli u podatnika, że stan faktyczny odbiega od rzeczywistości – interpretacja indywidualna traci moc ochronną.

To szczególnie interesujące ze względu na fakt, iż organy podatkowe każdorazowo wzywały podatników do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji o podanie klasyfikacji PKWiU wykonywanych czynności, ze względu na fakt, że organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania klasyfikacji statystycznej (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15.10.2015 r., sygn. IBPP2/4512-612/15/RSz). Może to być sygnał dla podatników, że dokonana przez nich klasyfikacja we wniosku o wydanie interpretacji jako element stanu faktycznego będzie w razie kontroli kwestionowana przez organ podatkowy. Jednym z argumentów w potencjalnym sporze może się okazać informacja dotycząca klasyfikacji PKWiU wydana przez Urząd Statystyczny w Łodzi.

Po raz kolejny Minister Finansów zmienia swoje stanowisko na niekorzyść podatników, tym razem w odniesieniu do stawki VAT na sprzedaż gotowych posiłków i to w nietypowy sposób, bo poprzez wydanie interpretacji ogólnej. Sprawy nie ułatwia fakt, że określenie stawki podatku VAT jest bezpośrednio powiązane z klasyfikacją statystyczną towarów i usług (PKWiU). Praktyczne skutki wydanej interpretacji ogólnej zauważalne będą dopiero w przyszłości.

AUTOR: Katarzyna Schmidt, Senior Konsultant, Departament Doradztwa

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Interpretacja ogólna – sprzedaż gotowych posiłków z 8% VAT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.