Tax Compliance

Kontakt

Celem usługi w zakresie sprawozdawczości podatkowej (Tax compliance) realizowanej przez Grant Thornton jest wspomaganie Klientów w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych.

W zależności od potrzeb Klienta, zakres prac może obejmować zarówno przegląd sporządzonej przez niego kalkulacji podatkowej w świetle danych wynikających z ewidencji księgowej, jak również sporządzanie deklaracji podatkowych z dogłębnym przeglądem poprawności danych służących ustaleniu podstawy opodatkowania. Usługa Tax compliance często łączona jest z przeglądem podatkowym, obejmującym wszystkie elementy mające wpływ na ustalenie wysokości podatku lub na wybrane obszary działalności Klienta.

Zakres usługi tax compliance może obejmować następujące podatki:

 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  – kalkulacja należnego podatku CIT oraz zaliczek
  – weryfikacja kalkulacji należnego podatku CIT oraz kalkulacji zaliczek sporządzonej przez Klienta
  – analiza procedur związanych z kalkulacją podatku należnego oraz zaliczek na podatek CIT
  – przeglądy podatkowe danych mających wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania
 • Podatek u źródła
  – kompleksowa analiza poprawności realizacji obowiązków płatników
  – sporządzanie kalkulacja należnego podatku u źródła
  – pozyskiwanie certyfikatów rezydencji
  – sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Podatek od towarów i usług
  – rejestracja podatników
  – sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, informacji podsumowujących i INTRASTAAT
 • Rozliczenia ekspatów

Jeśli chciałbyś zdobyć ogólne informacje na temat różnych systemów podatkowych na świecie, zapoznaj się z naszym e-bookiem dla ekspatów:

Międzynarodowe tax compliance

Grant Thornton oferuje również usługę międzynarodowego tax compliance – sprawozdawczości podatkowej w wielu jurysdykcjach podatkowych. Usługę tę zaprojektowano przede wszystkim z myślą o grupach holdingowych.

Więcej informacji na temat tax compliance można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

najnowsze publikacje
paper_plane_red_low

Sprawozdanie finansowe i uproszczenia dla jednostek mikro

Czytaj więcej →
puzel

Sprawozdanie finansowe oraz uproszczenia dla podmiotów innych niż jednostki mikro i jednostki małe

Czytaj więcej →
magazine_yellow

Zmiany w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok!

Czytaj więcej →
Twitter

Usługi powiązane:

map_purple

Doradztwo podatkowe

map_yellow

Ceny transferowe

map_blue

Optymalizacje podatkowe

map_fuchsia

Audyt podatkowy

Skontaktuj się z nami