W dniu 14 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Lista płatności dokonywanych na mikrorachunek została rozszerzona i obejmuje (prócz płatności CIT, PIT, VAT) również:

  • Daninę solidarnościową
  • Opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml
  • Opłatę od środków spożywczych
  • Opłatę wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
  • Podatek od sprzedaży detalicznej

Dokładna lista tytułów stanowi załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 15 kwietnia 2021 r.

Link do Dz.U >>  dziennikustaw.gov.pl

W razie pytań lub uwag jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.