Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, a wraz z nim, ludzie tłumnie ruszą do galerii po świąteczne zakupy. W roku COVID-owym można się spodziewać, że większość z nas będzie robiła zakupy przez Internet. Świąteczny czas to dobra okazja dla przedsiębiorców do promowania siebie i swoich produktów poprzez organizowanie konkursów, także internetowych. Pojawia się pytanie, czy od wydanych nagród w konkursie dla osób trzecich trzeba pobrać podatek?

Opodatkowanie nagród w konkursie dla osób trzecich

Wydawanie nagród w konkursie dla osób trzecich, czyli takich, których z przedsiębiorcą nie łączy stosunek pracy lub stosunek cywilnoprawny, stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu przepisów PIT.

Po stronie przedsiębiorcy, jako płatnika, leży obowiązek poboru zryczałtowanego 10% podatku dochodowego, o ile nie są spełnione warunki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Zwolnione z podatku są nagrody, których wartość nie przekracza kwoty 2000 zł. Gdy wartość nagrody przekracza ten limit, płatnik musi pobrać podatek od całości jej wartości, a nie tylko od nadwyżki ponad limit.

Kiedy ma miejsce konkurs?

Wartość kwotowa nagrody to nie jedynie kryterium zwolnienia od podatku nagród wydanych osobom trzecim. Przepis stanowi, że sam konkurs musi spełniać określone warunki, tj. powinien być organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) i/lub dotyczyć dziedzin takich jak nauka, kultura, sztuka, dziennikarstwo i sport.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Przedmiotem sporu w ostatnim czasie pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi jest możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku, gdy konkurs jest organizowany w Internecie i ogłaszany/emitowany tą drogą, np. na portalach społecznościowych. Fiskus uważa, że ze zwolnienia mogą korzystać nagrody w konkursie organizowane i emitowane przez środki masowego przekazu rozumiane nie jako sposób organizacji/emisji konkursu, ale podmiotowo, czyli kto taki konkurs organizuje. Wobec tego organizatorem i podmiotem emitującym konkurs musi być środek masowego przekazu, jakim jest prasa, radio i telewizja. W takich duchu wypowiedział się m.in.  Dyrektor KIS w interpretacji z 20 września 2017 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.141.2017.4.MK.

Niestety trzeba zgodzić się z organami podatkowymi – literalnie przepis tak właśnie brzmi – organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu (radio, telewizja, prasa). Przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes wyłącznie „online”, np. sklepy internetowe, nie mogą zatem stosować zwolnienia od podatku z tytułu wydawanych nagród w konkursie, jeżeli takie przedsięwzięcie było organizowane, emitowane przykładowo na ich stronach internetowych.

Ważny fragment

W takim wypadku zwolnienie z podatku nagród będzie możliwe tylko wtedy, gdy tematyka konkursowa będzie związana nauką, kulturą, sztuką, dziennikarstwem lub sportem.

Warto pamiętać, że jest jeszcze jeden element, który musi spełnić konkurs – element rywalizacji i współzawodnictwa, o czym szerzej pisała Dominika Dobek w artykule Konkurs i sprzedaż premiowa a podatek dochodowy.

Organizacja konkursów przez przedsiębiorców jest dobrą formą promocji. Analizując koszty organizacji takiego wydarzenia, należy też wziąć pod uwagę koszty podatku do zapłaty od wydanych nagród w konkursie dla osób trzecich – co do zasady 10% od wygranej. Część firm, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić konkurs, „ubruttawia” wartość nagrody i pokrywa podatek z własnych środków.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Aleksandra Trocińska

Specjalista, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Skontaktuj się

Aleksandra Trocińska

Specjalista, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.