Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła rekomendacje zmian w prawie krajowym oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, w celu zneutralizowania skutków rozbieżności podatkowych wynikających z stosowania hybrydowych podmiotów lub instrumentów.

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule >>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<< oraz >>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

Celem wprowadzonych zasad jest przywrócenie równowagi w sytuacjach, gdy dochodzi do rozbieżności w opodatkowaniu w wyniku różnego traktowania podmiotu lub transakcji na dwóch lub więcej terytoriach. Rodzaje rozbieżności o których mowa, zostały zdefiniowane jako „wyłączenie z dochodu/nie wskazanie dochodu” lub „podwójne odliczenie”. Zostały one zaprezentowane w dalszej części opracowania.

Czytaj więcej:

Neutralizowanie skutków porozumień (...)

(.pdf, Rozmiar: 266,36 KB)

Opracowanie i tłumaczenie na podstawie materiałów Grant Thornton w Wielkiej Brytanii.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Neutralizowanie skutków porozumień hybrydowych rozbieżnych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.