Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, na odroczonej z 13 listopada i 30 października 2019 r. rozprawie, uznał ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych znoszącą górny limit składek ZUS dla najlepiej zarabiających za niezgodną z Konstytucją.

Wprawdzie w sentencji wyroku TK uznał, że nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie narusza art. 2 Konstytucji, mówiącego, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, ale jednocześnie stwierdził niezgodność ustawy z art. 7 Konstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Analizowana przez TK nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń stanowi, iż od 2019 roku miałoby nastąpić zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą obecnie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2018 roku roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – stanowiąca 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce wynosi 133 290 PLN.

Ważny fragment

W 2019 roku górny limit dochodów powyżej których zarówno pracodawca, jak i pracownik nie będą opłacali składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosić będzie 142 950 PLN.

Przypomnijmy że pierwotnie nowelizacja ustawy miała wejść w życie 1 stycznia 2018 roku, a MRPiPS szacowało, że na skutek zmian sektor finansów publicznych miałby możliwość uzyskania około 5,5 mld zł więcej dochodów budżetowych. Pracodawcy wskazywali na ryzyko niekorzystnych efektów spowodowanych przez zmianę przepisów, między innymi na ryzyko zmniejszenia zaufania do państwa ze względu na niepewność w zakresie planowania inwestycji, wzrost kosztów pracy oraz przeszacowaną wielkość wzrostu dochodów budżetowych ze względu na ucieczkę ubezpieczonych w inne formy współpracy, takie jak B2B.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie „Nie” dla zniesienia limitu składek ZUS w 2019 roku – jest wyrok TK

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.