Przedsiębiorcy działający na terenie województwa wielkopolskiego otrzymali kolejną szansę na rozwój swoich firm  – tym razem wsparcie zostało skierowane na wzmocnienie potencjału innowacyjnego. Łączna pula środków wynosi aż 120 000 000 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Duże przedsiębiorstwa i ich grupy,
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi, uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Pomocą zostaną objęte następujące typy projektów:

 • Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
 • Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.
 • Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Wsparcie otrzymają również  tzw. projekty mieszane łączące w sobie prace B+R wraz z rozwojem infrastruktury B+R. Wszystkie projekty muszą wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Wielkopolskiego.

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 zł, a poziom dofinansowania zależy od typu projektu i wielkość przedsiębiorstwa:

 • Duże przedsiębiorstwa: od 25% do 65% dofinansowania,
 • Średnie przedsiębiorstwa: od 35% do 75% dofinansowania,
 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: od 45% do 80% dofinansowania.

Do wsparcia kwalifikują się następujące typy wydatków:

 1. W projektach dotyczących prowadzenia prac B+R:
 • Koszty personelu,
 • Koszty badań, doradztwa i  równorzędnych  usług
 • Koszty materiałów niezbędnych do stworzenia prototypu, linii pilotażowej.
 1. W projektach dotyczących rozwoju infrastruktury B+R:
 • Środki trwałe z montażem,
 • Wartości niematerialne i prawne z wdrożeniem,
 • Prace budowlane.
 1. W projektach dotyczących przygotowania do wdrożenia wyników badań:
 • Środki trwałe wraz z montażem,
 • Wartości niematerialne i prawne wraz z wdrożeniem,
 • Koszty personelu,
 • Koszty wdrożenia,
 • Prace budowlane.

Nabór wniosków potrwa od 10 do 23 czerwca 2016 r.

AUTOR: Barbara Kaczor, Departament Doradztwa Europejskiego

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowe możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw z Wielkopolski

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.