Od 1 lipca b.r. duzi, a od 1 stycznia 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy, będą zobowiązani do przesyłania organom podatkowym ewidencji VAT w strukturze Jednolitego Pliku kontrolnego (JPK), co miesiąc, bez wezwania, do 25-go dnia następnego miesiąca. Ustawa czeka tylko na podpis prezydenta.

JPK należy wdrożyć szybciej niż pierwotnie zakładano

Początkowo Jednolity Plik Kontrolny miał mieć zastosowanie przede wszystkim do szybkiej kontroli dużych podatników i być przesyłany na żądanie organu. Mali i średni przedsiębiorcy mieli czas na jego wdrożenie do lipca 2018 r.

Jednakże na posiedzeniu Sejmu dnia 13 maja 2016 r. przegłosowano poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 367). Zgodnie z poprawką mali i średni, a nawet mikro przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania informacji o prowadzonej ewidencji VAT, w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej (Jednolity Plik Kontrolny), za okresy miesięczne w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Informacje należy przesyłać bez wezwania.

Biuro legislacyjne Senatu z rezerwą odniosło się do ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm. Wskazało, że nowa regulacja jest niekoherentna z obecnie funkcjonującą zasadą kwartalnych rozliczeń VAT, a czas dla małych i średnich przedsiębiorców na dopasowanie się do zmian, jest w stosunku do obecnego stanu prawnego skracany aż o rok. Skrytykowano też fakt, że zmiana została wprowadzona w trakcie procesu legislacyjnego; w pierwotnym projekcie jej nie było.

Ostatecznie jednak Senat ustawę przyjął i czeka ona jedynie na podpis Prezydenta.

Informacja składana przez dużych przedsiębiorców ma obejmować miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. Mali i średni przedsiębiorcy będą mieć taki obowiązek w odniesieniu do miesięcy rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2017 r., a mikro przedsiębiorcy- od dnia 1 stycznia 2018 r.

System gotowy na zmianę?

Zmiana została uchwalona szybko i wywołuje daleko idące konsekwencje z punktu widzenia podatników, którzy zostaną objęci obowiązkiem składania informacji wcześniej niż wynikało to z obowiązujących do tej pory przepisów.

W praktyce oznacza ona obowiązek identyfikacji różnic w zakresie gromadzonych danych przez podatnika w stosunku do wymogów JPK, w szczególności identyfikacja:

  • obszarów, z których niezbędne dane powinny być agregowane;
  • obszarów, które wymagają zmiany polityki raportowania danych;
  • danych, które dotychczas nie były raportowane i/lub ich ewidencja wymaga zmian w systemach lub bazach danych Spółki.

Czasu na implementację zmian zostało niewiele. Niektórzy dostawcy systemów księgowych zapowiadają przygotowanie aktualizacji oprogramowania, które umożliwią generowanie JPK, jednakże nie sprawdzą za podatników, czy ewidencjonują wszystkie dane wymagane przez strukturę logiczną tego pliku.

Posiadacze unikatowego oprogramowania lub przedsiębiorcy ewidencjonujący dane w wielu systemach będą musieli zadbać o pozyskania narzędzi umożliwiających generowanie JPK.

Grant Thornton służy wsparciem na każdym etapie wdrażania JPK, o czym więcej w poniższym informatorze:

>> POBIERZ [PDF]

Wprowadzenie obowiązku przesyłania danych w strukturach JPK jest związane z działaniami rządu mającymi na celu zapewnienie większej ściągalności podatków, w szczególności z tytułu podatku VAT. Jednocześnie ustawodawca powołuje do życie informatyczną spółkę celową Skarbu Państwa, której zadaniem będzie przygotowanie odpowiednich narzędzi do weryfikacji danych dostarczanych przez podatników w JPK.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że ograny są przygotowane do hurtowego otrzymywania od podatników danych.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowe obowiązki VAT i e-kontrole już od 1 lipca

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.