W ostatnich dniach Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt Nowelizacji KKS (Kodeksu Karnego Skarbowego). Planowane zmiany to w dużej mierze zaostrzenie kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, ale także wprowadzenie dodatkowych przestępstw podatkowych. Z perspektywy przedsiębiorców proponowane zmiany mogą oznaczać istotny wzrost ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowelizacja KKS, czyli najwyższy czas na zmiany

W dniu 10 stycznia 2019 r., Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian w zakresie KKS (Kodeksu Karnego Skarbowego). Projekt ten przewiduje wprowadzenie wielu zmian w zakresie części materialnej oraz procesowej KKS. W zamierzeniu projektodawcy proponowane zmiany mają służyć lepszej ochronie interesów fiskusa.

Jak wskazuje projektodawca, obecne przepisy są przestarzałe i wymagają gruntownych zmian. Proponowane zmiany mają być odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą, która sprawiła, że obecne regulacje stały się nieefektywne.

Najważniejsze zmiany proponowane w Nowelizacji KKS

W celu osiągnięcia powyższych założeń proponowanych jest wiele obszarów zmian, do najważniejszych z nich należą w szczególności:

1.Podwyższenie kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe:

  • Projekt przewiduje podniesienie najniższej liczby stawek dziennych kary grzywny wymierzanej za przestępstwo skarbowe z 10 do 20. Po zmianach najniższa kara za przestępstwo skarbowe będzie wynosić 1,5 tys. zł (obecnie 750 zł).
  • Zwiększeniu ulegnie wysokość kar otrzymywanych w drodze postępowań mandatowych za wykroczenia skarbowe – będzie można za nie otrzymać mandat karny w wysokości 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy obecnie maksymalny wymiar mandatu sięga dwukrotności minimalnego wynagrodzenia.
  • Podwyższeniu ulegnie także maksymalna wysokość kary pozbawienia wolności w przypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary z 10 do 15 lat oraz górnej granicy kary łącznej orzekanej w sytuacji popełnienia kilku przestępstw skarbowych – z 15 do 20 lat pozbawienia wolności

2. Wydłużenie terminów przedawnienia wykroczeń i przestępstw skarbowych:

  • Okres przedawnienia wykroczeń skarbowych wydłużony zostanie z jednego roku do dwóch lat.
  • Obecnie przyczyną umorzenia śledztwa jest przedawnienie należności publicznoprawnej – Nowelizacja KKS zakłada, że postępowanie karne skarbowe będzie mogło się toczyć nawet wobec przedawnionego zobowiązania podatkowego.

3. Ograniczenie możliwości skorzystania z czynnego żalu:

  • Obecnie złożenie czynnego żalu jest nieskuteczne, jeśli organ ścigania poweźmie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego lub rozpoczął czynności służbowe.
  • Proponowana zmiana wyłącza możliwość stosowania czynnego żalu, gdy jakikolwiek uprawniony organ rozpocznie już czynności służbowe.

4.Wprowadzenie nowych przestępstw podatkowych:

  • Przestępstwo uporczywego niewpłacania podatku zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych (obecnie taki czyn zabroniony stanowi jedynie wykroczenie skarbowe niezależnie od kwoty niewpłacanego w terminie podatku).

Przestępstwo nieprzechowywania ksiąg do końca okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego zagrożone karą grzywny do 240 stawek dziennych (obecnie przestępstwem skarbowych jest tylko nieprowadzenie ksiąg albo nieprzechowywanie ksiąg we właściwym miejscu).

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi – dla dobra obywateli, przeciw oszustom” to cel przyświecający projektodawcy Nowelizacji KKS. Miejmy nadzieję, iż założony cel zostanie osiągnięty nie kosztem zwykłych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy starają w jak najlepszy sposób wywiązywać się ze swoich obowiązków podatkowych, bo historia pokazuje, że między realizacją głównego celu, a ostatecznymi skutkami zmian bywa różnie.

AUTOR: Marcin Szuflak, Specjalista, Transakcje kapitałowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowelizacja KKS, czyli kolejny potencjalny wzrost ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.