13 października 2022 r. weszła w życie długo wyczekiwana i głośno komentowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych („KSH”) nazywana największą, od czasu powstania ustawy. Zmiana ta jest o tyle istotna, że wprowadza do polskiego reżimu prawnego nieznane dotychczas pojęcie grupy spółek.

Jednak nie jest to jedyna zmiana przewidziana nowelą, dlatego podpowiadamy kto, w szczególności, powinien zwrócić uwagę na zmiany i jakie działania należy wdrożyć, by działać zgodnie z zmienionymi przepisami KSH.

Nowelizacja KSH – zakres zmian i kogo dotyczy

Wprowadzenie tzw. prawa holdingowego nie jest jedyną zmianą KSH, bowiem nowela obejmuje dodatkowo zmiany w zakresie funkcjonowania organów spółek kapitałowych, a w szczególności w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych. Dodatkowo, wprowadzono też szereg zmian porządkowych, regulujących funkcjonowanie organów spółek kapitałowych. Tym samym, ze zmianami powinni zapoznać się zarządzający wszystkimi spółkami kapitałowymi, nie tylko tymi, które są zainteresowane wejściem w reżim holdingowy.

Zgodnie z założeniami, znowelizowane przepisy można podzielić na trzy grupy:

  • Przepisy odnoszące się do prawa holdingowego, regulujące zasady funkcjonowania grup spółek
  • Przepisy dotyczące rad nadzorczych, mające na celu wzmocnienie pozycji tego organu i umożliwienie mu faktycznego sprawowania przypisanej radzie nadzorczej funkcji
  • Pozostałe zmiany, obejmujące w szczególności przepisy porządkujące i odnoszące się m.in. do zasad protokołowania posiedzeń organów spółek kapitałowych oraz zagadnień związanych z kadencją i mandatem członków organów.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

O ile przepisy dotyczące pierwszego obszaru, tj. prawa holdingowego,  mają charakter fakultatywny i będą dotyczyły tylko tych podmiotów, które zdecydują się na wejście w reżim prawa holdingowego, a nie pozostałych, o tyle przepisy wskazane w punkcie drugim i trzecim dotyczą wszystkich spółek kapitałowych (sp. z o.o., akcyjna, PSA) oraz tych, w których nie funkcjonuje rada nadzorcza.

W związku z tym, przygotowaliśmy  >> krótkie podsumowanie << odnoszące się do zmian w KSH oraz trzy osobne artykuły opisujące zmiany w ramach poszczególnych obszarów,  jak również konieczne do podjęcia działania.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.