Catalyst nie zwalnia tempa. W 2017 r. wartość nieskarbowych obligacji wyemitowanych na tym rynku wzrosła o 17% i pobiła historyczny rekord

Miniony rok był dla rynku Catalyst rekordowy. Jak wynika z raportu przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, emitenci poprzez emisję obligacji za pośrednictwem Catalyst pozyskali 12,3 mln zł, a wartość rynku mierzona między końcem 2016 i 2017 r. wzrosła o 14 mld zł. To zdecydowanie najwyższe wyniki w historii, dotychczas rekordowy był rok 2012, w którym emitenci pozyskali 10,7 mld zł. Łącznie na koniec 2017 r. wartość nieskarbowych instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst wyniosła 95,8 mld zł i przez trzy ostatnie lata wzrosła o 50%.

Paulina Zalewska-Wichrzycka

Doradca w Grant Thornton

Rrynek obligacji korporacyjnych i samorządowych przestał być w Polsce postrzegany jako nowinka, ale stał się naturalnym, ważnym elementem polskiego środowiska biznesowego. Choć oczywiście nie jest to rynek pozbawiony ryzyka, to z pewnością jest ciekawą alternatywą zarówno dla inwestorów, jak i emitentów

Ostatnie miesiące po raz kolejny przypomniały jednak, że rynek obligacji nie daje pełnej gwarancji dla inwestorów. Od marca szerokim echem odbija się niewywiązywanie się z zobowiązań przez jednego z emitentów – spółki GetBack. Należy jednak zwrócić uwagę, iż łączna wartość instrumentów GetBack, wprowadzonych na rynek Catalyst, począwszy od debiutu spółki na rynku w 2016 roku do końca 2017 roku, wyniosła blisko 522 mln zł i stanowiła odpowiednio: 0,8% w 2016 r. oraz 0,7% w 2017 roku łącznej wartości emisji obligacji korporacyjnych. Należy zatem zauważyć, że obligacje notowane na Catalyst stanowiły zaledwie niewielki wycinek długu wyemitowanego przez GetBack, a sytuacja w znacznej części dotyczy rynku pozagiełdowego.

Informacja prasowa

(.docx, Rozmiar: 109,01 KB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Obligacje korporacyjne przyciągają inwestorów

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.