Z dniem 1 marca wchodzą w życie przepisy, na mocy których kompetencje organów podatkowych i celnych przejmie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Zmieni się wiele procedur, w tym wydawanie interpretacji indywidualnych.

Z tym dniem wejdzie w życie zasadnicza część przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948).

Interpretacje już nie Ministra Finansów

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych wydając interpretacje przepisów prawa podatkowegodąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe”. Po zmianach będzie jednak odpowiedzialny wyłącznie za wydawanie interpretacji ogólnych i objaśnień podatkowych.

Wydawanie interpretacji indywidualnych z dniem 1 marca 2017 r. przejdzie do kompetencji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowanego organu KAS. Do jego zadań należeć będzie między innymi „zapewnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej” oraz „identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych i celnych”.

Nie dziwi więc, że w kompetencjach Dyrektora KIS znalazło się wydawanie interpretacji indywidualnych – jest to niewątpliwie narzędzie pozwalające na „zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej”. Wykonywanie tej kompetencji może również ułatwić „identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych” – analiza zapytań pozwoli zidentyfikować tendencje w poczynaniach podatników chcących zapewnić swoim działaniom ochronę prawną.

Jeden dla całego kraju

Od 1 marca 2017 r. wszystkie wnioski o interpretacje indywidualne należy kierować do jednego Organu. Nie będzie więc konieczne określenie, który dyrektor izby skarbowej jest właściwy nie tylko dla danego podatnika, ale i podatku. Obecnie nie jest to proste – np. dla podatników z województwa opolskiego w interpretacjach dotyczących PIT właściwy jest Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, CIT – w Łodzi, a dla VAT w Poznaniu.

Jest to ułatwienie o charakterze praktycznym. Wszystkie wnioski będzie można kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała. Opłatę za wydanie interpretacji, której wysokość pozostała bez zmian, należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej o numerze 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Na ostatnią chwilę odłożono opublikowanie nowego wzoru druku ORD-IN. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (nr z wykazu prac legislacyjnych Rządowego Centrum Legislacji 250) został skierowany do podpisu ministra 14 lutego br.

Wprowadzenie jednego podmiotu właściwego w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych jest praktycznym ułatwieniem dla podatników. Pozostaje pytanie, czy przełoży się na ujednolicenie praktyki interpretacyjnej – taka zmiana byłaby bardziej znacząca.

AUTOR: Jakub Makarewicz, Doradca podatkowy, Departament doradztwa 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Od 1 marca 2017 r. interpretacje indywidualne na nowych zasadach

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.