Rekordowo wielu pracodawców zapowiada podwyżki płac dla swoich pracowników. Według badania Grant Thornton obecnie aż 36 proc. przedsiębiorstw w Polsce planuje podnosić wynagrodzenia.

W ostatnich latach wynagrodzenia w Polsce dość szybko rosną – w 2018 roku odnotowano wzrost pensji o ponad 7 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jednak w 2019 roku wynagrodzenia mogą być jeszcze wyższe – tak wynika z badania International Business Report, które co roku prowadzi Grant Thornton International (na grupie 10 tys. przedstawicieli firm z 31 krajów świata – w tym Polski). Aż 36 proc. firm w Polsce zapowiada podwyżki płac w tym roku – to o 5 pkt. proc. więcej niż w roku poprzednim. Jest to też najwyższy wynik w całej historii badania.

Wykres. Odsetek średnich i dużych firm w Polsce, które planują podwyżki płac w najbliższych 12 miesiącach, pomniejszony o odsetek tych, które planują obniżki (fioletowa linia, lewa oś, w pkt proc.) oraz faktyczna dynamika wynagrodzeń, przesunięta o jeden rok w lewo (niebieska linia, prawa oś, r/r, w %)

Źródło: badanie Millward Brown dla Grant Thornton, GUS

W dodatku Polska jest jednym z liderów Unii Europejskiej pod względem wzrostu wskaźnika skłonności firm do podnoszenia płac. Tylko w Szwecji pracodawcy chętniej planują podwyżki wynagrodzeń w 2019 roku – aż 43 proc. badanych firm.

Z badania wynika też, że w Polsce równie silnie co wynagrodzenia, rośnie odsetek firm zapowiadających wzrost zatrudnienia w 2019 roku. Aż 23 proc. średnich i dużych przedsiębiorstw planuje zwiększyć liczbę pracowników – w zeszłym roku chętnych na zwiększenie zatrudnienia było 17 proc. firm, a w 2013 roku wskaźnik był bliski 0.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Monika Smulewicz

Partner, Outsourcing płac i kadr, Grant Thornton

Rewelacyjna sytuacja na rynku pracy oczywiście jest świetnym zjawiskiem dla pracowników, jednak z szerszego punktu widzenia tempo wzrostu wynagrodzeń może budzić niepokój. Gdyby dynamika płac – jak sugeruje nasze badanie – miała dalej przyspieszać, może się okazać, że kwestia kosztów pracy wymknie się spod kontroli. Wzrost płac, choć oczywiście pozytywnie wpływa na konsumpcję, staje się niebezpieczny dla firm i gospodarki, jeśli zaczyna istotnie i na dłuższy czas górować nad wzrostem wydajności pracy. Wydaje się, że jeśli wynagrodzenia w Polsce faktycznie w przyszłym roku będą dalej przyspieszać, ten negatywny scenariusz zacznie się spełniać.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Podwyżki i etaty – plany firm na 2019 rok

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów