Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ogłosiła, że dostępne dane potwierdzają założenie, iż liczne grupy podejmują działania z zakresu BEPS, jakkolwiek konieczne jest zgromadzenie większej ilości danych dla skwantyfikowania skali tego problemu oraz monitorowania przyszłych zmian w podejmowanych przez grupy działaniach. Oszacowano, że w wyniku działań z zakresu BEPS od 4% do 10% globalnych wpływów z tytułu CIT przepada.

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule

>>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku

>>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki

W chwili rozpoczęcia projektu w 2013 roku, OECD stwierdziła, że istnieją niepotwierdzone dowody wskazujące na BEPS, lecz brakuje danych, które pozwoliłyby określić zasięg tego zjawiska oraz skwantyfikować jego oddziaływanie na utracone wpływy podatkowe.

Czytaj więcej:

Pomiar i monitorowanie BEPS

(.pdf, Rozmiar: 186,26 KB)

Opracowanie i tłumaczenie na podstawie materiałów Grant Thornton w Wielkiej Brytanii.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Pomiar i monitorowanie BEPS

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.