Jedynie 13% średnich i dużych firm planuje w 2023 roku podnieść zatrudnienie. To o dwie trzecie mniej niż przed rokiem. Odsetek firm planujących zwolnienia wzrósł natomiast do 23%.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Pracodawcy w Polsce z obawą spoglądają na 2023 rok. Jak wynika z najnowszej edycji naszego badania „Pensje i zatrudnienie – plany pracodawców”, w najbliższych 12 miesiącach jedynie 13% szefów średnich i dużych firm zapowiada, że zwiększy zatrudnienie. To zdecydowanie niższy wynik niż przed rokiem, kiedy wynosił on 36%. Grono firm, które planują redukcję zatrudnienia wzrósł natomiast dwukrotnie – z 12% do 23%. Wyniki te są zdecydowanie najniższe w 14-letniej historii badania. Wydaje się, że trwający niemal nieprzerwanie od 2013 roku trend stopniowego obniżania się stopy bezrobocia w Polsce (łącznie o około 9 pkt proc. – z ok. 14% do 5%) zostanie przerwany.

Istotnego pogorszenia nastrojów pracodawców nie widać natomiast w obszarze wynagrodzeń. Odsetek firm, które planują podnosić nominalnie płace, wynosi obecnie 72%, wobec 59% rok temu i 39% dwa lata temu. Co prawda, duża część firm (40%) planuje podnosić pensje poniżej wskaźnika inflacji, jednak jednocześnie w porównaniu z poprzednim rokiem wyraźnie zmniejszyła się grupa pracodawców, którzy nie planują jakichkolwiek podwyżek (z 36% do 21%).

RAPORT: Pensje i zatrudnienie plany firm na 2023

Wyniki badania prowadzonego przez Grant Thornton w ramach corocznej ankiety International Business Report

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów