Już wkrótce przedsiębiorcy z województwa podlaskiego mogą otrzymać wsparcie na inwestycje dla swoich firm. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty innowacyjne.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym. Pomoc skierowana jest dla mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw

Dodatkowo, dofinansowanie przeznaczone zostanie na projekty dotyczące Ekoinnowacji rozumianych m.in. jako:

  1. rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów
  2. inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność
  3. inwestycje w branżach typu: recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji
  4. inwestycje mające na celu poprawę powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń
  5. rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii
    i wspierające wdrożenie zielonej energii w przedsiębiorstwie
  6. działania związane z wdrożeniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem

Planowany nabór wniosków planuje się na lipiec-sierpień br.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Asystent ds. funduszy unijnych, Departament Doradztwa Europejskiego

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przedsiębiorco – postaw na ekoinnowacje!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.