Temat raportowania niefinansowego w ostatnim czasie staje się jednym z ważniejszych i trudniejszych wyzwań, przed jakim stają spółki w związku z wejściem w życie nowych przepisów unijnych dotyczących tego obowiązku. Przepisy te zostały wprowadzone m.in. w odpowiedzi na wymogi inwestorów w zakresie ESG tj. środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego.

Obowiązek raportowania niefinansowego już od kilku lat wynika z przepisów ustawy o rachunkowości jak również dyrektywy NFRD, jednakże dotyczy on tylko wąskiej grupy podmiotów. Zgodnie z tymi przepisami, spółki giełdowe spełniające jednocześnie określone w ustawie kryteria (2 z 3 kryteriów) są obowiązane zamieścić w sprawozdaniu z działalności oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Kryteria te są następujące:

  • suma bilansowa: 85.000.000 PLN;
  • przychody netto ze sprzedaży: 170.000.000 PLN;
  • średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 500

Zmiany związane z wprowadzeniem rozporządzenia UE 2020/852 w sprawie Taksonomii UE

Wprowadzone rozporządzenie nie ogranicza się do spółek giełdowych. Otóż aby podlegać pod obowiązek raportowania należy spełnić dwa z trzech poniższych kryteriów:

  • suma bilansowa: 20.000.000 EUR;
  • przychody netto ze sprzedaży: 40.000.000 EUR;
  • średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 500

Należy jednak zaznaczyć, że zakres podmiotowy ma zostać znacząco poszerzony od 2024 roku (raport za 2023 rok) z uwagi na zmianę warunku dotyczącego średniej liczby zatrudnienia w roku obrotowym. Liczba ta ma zostać zmniejszona z 500 osób na 250, co znacząco wpłynie na liczbę podmiotów objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego.

Ważny fragment

Co ważne zmieni się również zakres raportowania niefinansowego. Już teraz obowiązują przepisy Taksonomii UE, póki co za rok 2021 jeszcze w charakterze przejściowym, ale już od 2022 roku będzie obowiązywał pełny zakres raportowania. Dodatkowo wchodzi dyrektywa CSRD, która poza aspektami środowiskowymi wprowadzi także obszary odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

Szczegółowy zakres podmiotowy oraz przedmiotowy raportowania niefinansowego w poszczególnych latach prezentujemy w naszym raporcie.

Wprowadzone rozporządzenie w sprawie taksonomii UE znacząco wpłynie zarówno na zakres podmiotowy jak i przedmiotowy raportowania niefinansowego. Poszerzy się liczba podmiotów objętych obowiązkiem raportowania, jak i zwiększy się zakres przedmiotowy tego raportowania. Zabieg ten ma na celu zwiększenie przejrzystości raportowania ESG oraz sprzyjać działalnością zrównoważonym środowiskowo.

Zobacz wideo: Czym jest ESG i kto pod nie podlega? Przepisy, anegdoty i przykłady 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Audyt

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dawid Płaniak

Senior II

Specjalizacje

Skontaktuj się

Dawid Płaniak

Senior II

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.