Udostępnione przez Ministerstwo Finansów dane wskazują jasno, że ulgi na innowacje cieszą się coraz większą popularnością wśród podatników.

Również w praktyce gospodarczej można dostrzec zjawisko wzrostu świadomości polskich przedsiębiorców, w zakresie szerokości grona podmiotów uprawnionych do skorzystania z preferencji dotyczących działalności innowacyjnej.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Należy podkreślić, iż ulgi są kierowane nie tylko do wysoce wyspecjalizowanych jednostek naukowych, lecz do niezwykle szerokiego grona podatników. W aktualnym stanie prawnym – szczególnie w przypadku ulgi B+R – katalog potencjalnych beneficjentów jest niezwykle szeroki i obejmuje przedsiębiorstwa z niemal każdej branży.

Pozytywny wpływ na rosnącą popularność ulg mają również korzystne działania ustawodawcy, polegające na wprowadzaniu do polskiego systemu podatkowego nowych preferencji podatkowych.

Michał Rodak

Doradca podatkowy w Grant Thornton

Analiza obecnych uwarunkowań ekonomicznych wskazuje, iż coraz większą rolę w gospodarce będą odgrywać innowacje. Ustawodawca dostrzegł powyższe procesy i zdecydował się wprowadzić do polskiego prawa szereg nowych ulg związanych z działalnością innowacyjną.

Dodatkowo systematycznie zwiększany jest poziom opłacalności preferencji. Podatnicy mają również do swojej dyspozycji coraz większą bazę praktyk interpretacyjnych oraz orzeczniczych, które bez wątpienia są wartościową wskazówką przy rozliczaniu ulg. Ponadto, co do zasady, ulgi podatkowe nie wykluczają się nawzajem, dlatego odpowiednia ich implementacja może przynieść podatnikom znaczące oszczędności.

W dobie kryzysu gospodarczego ulgi podatkowe mogą okazać się prawdziwym panaceum podatkowym dla przedsiębiorców. Dlatego powinni oni zainteresować się szerokim katalogiem ulg na innowacje. W pierwszej kolejności ulgą B+R, która ma najszersze zastosowanie oraz – co ważne – 2022 rok jest ostatnim rokiem, w którym możliwe jest rozliczenie tej preferencji za 2016 rok, czyli pierwszy rok jej obowiązywania.

RAPORT: Ulgi na innowacje

Czy podatnicy wykorzystali potencjał na oszczędności z tytułu ulg B+R i IP Box?

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.