Ubiegły rok pokazał, że Catalyst nie jest jedynie miejscem emisji instrumentów Skarbu Państwa, a rozwijający się segment obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw nadal stanowi atrakcyjną alternatywę dla finansowania bankowego.

Warto podkreślić, że polski rynek długu od początku swojego istnienia jest niekwestionowanym liderem wśród państw regionu Europy Środkowo -Wschodniej (CEE). Zgodnie z danymi za 2016 rok, opublikowanymi przez Federation of European Securities Exchanges (FESE), łączna liczba instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst na koniec 2016 roku wyniosła 566 serii, dzięki czemu polski rynek jest aż o 392,2% większy od drugiego pod względem liczby notowanych instrumentów – rynku czeskiego. Ponadto, Catalyst wiedzie również prym w regionie CEE pod kątem wartości transakcji przeprowadzonych w latach 2010-2016, z całkowitym obrotem rzędu 3,2 mld EUR.

Na koniec pierwszej połowy 2016 r. na rynek Catalyst wprowadzono 67 serii obligacji natomiast na koniec czerwca 2017 r. liczba ta wyniosła 91 serii. Utrzymanie się tendencji pozwala przypuszczać, że 2017 r. będzie rekordowym rokiem również pod względem łącznej wartości emisji, na którą jak do tej pory główny wpływ miała emisja PZU S.A. o wartości prawie 2.3 mld zł.

Więcej o kondycji polskiego rynku obligacji dowiesz się po lekturze poniższego Raportu.

Raport Catalyst w 2016 roku

(.pdf, Rozmiar: 4,22 MB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Rynek Catalyst liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.