Treść artykułu

Ubiegły rok pokazał, że Catalyst nie jest jedynie miejscem emisji instrumentów Skarbu Państwa, a rozwijający się segment obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw nadal stanowi atrakcyjną alternatywę dla finansowania bankowego.

Warto podkreślić, że polski rynek długu od początku swojego istnienia jest niekwestionowanym liderem wśród państw regionu Europy Środkowo -Wschodniej (CEE). Zgodnie z danymi za 2016 rok, opublikowanymi przez Federation of European Securities Exchanges (FESE), łączna liczba instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst na koniec 2016 roku wyniosła 566 serii, dzięki czemu polski rynek jest aż o 392,2% większy od drugiego pod względem liczby notowanych instrumentów – rynku czeskiego. Ponadto, Catalyst wiedzie również prym w regionie CEE pod kątem wartości transakcji przeprowadzonych w latach 2010-2016, z całkowitym obrotem rzędu 3,2 mld EUR.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Emisja obligacji Catalyst Grant Thornton

Na koniec pierwszej połowy 2016 r. na rynek Catalyst wprowadzono 67 serii obligacji natomiast na koniec czerwca 2017 r. liczba ta wyniosła 91 serii. Utrzymanie się tendencji pozwala przypuszczać, że 2017 r. będzie rekordowym rokiem również pod względem łącznej wartości emisji, na którą jak do tej pory główny wpływ miała emisja PZU S.A. o wartości prawie 2.3 mld zł.

Więcej o kondycji polskiego rynku obligacji dowiesz się po lekturze poniższego Raportu.

Raport Catalyst w 2016 roku

(.pdf, Rozmiar: 4,22 MB)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Pozyskanie kapitału Zobacz wszystkie

Oprocentowanie na rynku Catalyst

W 2016 roku emitenci najczęściej decydowali się na emisję obligacji o zmiennym oprocentowaniu, stanowiące ponad 80,1% wszystkich wyemitowanych obligacji w okresie od września 2009 do grudnia 2016 roku. Jednocześnie żaden podmiot nie zdecydował się na…

Lato emisji na Catalyst

Do jednych z najczęściej powtarzanych przez inwestorów powiedzeń należy zdanie: „Sell in May and go away!”, które wskazuje na mniejszą aktywność na światowych rynkach finansowych w sezonie letnim. Aby sprawdzić słuszność powyższego stwierdzenia analizie poddano…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Pozyskanie kapitału

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane