Po krótkiej wakacyjnej przerwie na rynek wraca temat zacieśniania polityki monetarnej. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała we wrześniu o kolejnej podwyżce stóp, a tym samym, biorąc pod uwagę zmiany, które zaszły w ich poziomie od października 2021 r., hipotetyczny zysk netto spółek z indeksu WIG20, z wyłączeniem banków, skurczył się już o 3,8 mld zł – wskazują dane przeanalizowane przez Grant Thornton.

We wrześniu członkowie Rady Polityki Pieniężnej zdecydowali o podwyżce rzędu 25 pb, co okazało się zgodne ze średnią prognoz ekonomistów. W konsekwencji stawka referencyjna znalazła się na poziomie 6,75 proc. W tym roku stopy poszły w górę po raz ósmy, a w ramach cyklu rozpoczętego jesienią ubiegłego roku – po raz jedenasty.

Ważny fragment

Analiza danych przeprowadzona przez Grant Thornton pokazuje potencjalny wpływ podwyżek stóp procentowych publikowanych przez Radę Polityki Pieniężnej w okresie październik 2021 – 9 września 2022 na zmianę stawek WIBOR, a w konsekwencji na wysokość kosztów finansowych i spadek wyniku netto spółek.

Analizy przeprowadziliśmy w oparciu o dane finansowe 16 spółek notowanych w ramach indeksu WIG20, dostępne na początek września 2022 r. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności z analizy wyłączyliśmy banki wchodzące w skład indeksu. W okresie wakacyjnym zmianie uległ także skład indeksu największych spółek. Na skutek fuzji z PKN Orlen, zestawienie opuścił Lotos, do grupy dołączyła natomiast Grupa Kęty.

Jak wynika z obliczeń ekspertów Grant Thornton, łącznie wszystkie podwyżki stóp procentowych mogą oznaczać dla spółek WIG20 (bez banków) wzrost kosztów obsługi długu o 3,8 mld zł w stosunku do kosztów finansowych z ostatnich 12-stu miesięcy. Oznacza to, że z powodu samych dotychczasowych podwyżek stóp ich skumulowany zysk z czterech ostatnich kwartałów zmniejszyłby się z 52,3 mld zł do 48,5 mld zł.

Czytaj więcej w raporcie:

Finansowanie inwestycji coraz trudniejsze

Wpływ podwyżek stóp procentowych na koszty finansowe przedsiębiorstw w Polsce

Zobacz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo finansowe (stare)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.