Treść artykułu

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawia zestaw rozwiązań (a nie standardy minimalne), które mają stanowić fundament potencjalnego ustawodawstwa dotyczącego zagranicznych podmiotów kontrolowanych (CFC), jeśli państwa członkowskie OECD zdecydują się na jego wdrożenie.

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule

>>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku

>>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki

Rekomendacje mają charakter w mniejszym stopniu nakazowy, niż środki przyjęte w ramach pozostałych działań BEPS; tym niemniej, należy uznać je za szeroko zakrojone.

Czytaj więcej:

Tworzenie skutecznych regulacji (...)

(.pdf, Rozmiar: 291,86 KB)

Opracowanie i tłumaczenie na podstawie materiałów Grant Thornton w Wielkiej Brytanii.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Ceny transferowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane