Polski Ład wprowadził do polskiego prawa podatkowego 1 stycznia 2022 r. ulgę na robotyzację. Preferencja w zamyśle autorów ma stanowić nowy sposób na wsparcie robotyzacji. Co ciekawe, ulga ma mieć zastosowanie również w przypadku przedsiębiorstw, które poniosły wydatki na robotyzację przed wejściem w życie Polskiego Ładu. Takie stanowisko jest reprezentowane m.in. w najnowszej interpretacji indywidualnej, a także w stanowisku Ministerstwa Finansów.

Ulga na robotyzację – informacje wstępne

Ulga na robotyzację umożliwia podatnikom zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 150% wydatków poniesionych na robotyzację.

Ważny fragment

Co istotne, ustawa stanowi, że odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

W konsekwencji, przepis wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Bowiem w przypadku amortyzowanych składników majątku, momentem poniesienia kosztu podatkowego jest data dokonania odpisu amortyzacyjnego.

Koszty robotyzacji: stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Przedmiotowy problem został poruszony w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z  16 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.129.2022.2.AW.

Wnioskodawca poniósł koszty robotyzacji przed 1 stycznia 2022 r. Nabyte roboty przemysłowe oraz funkcjonalnie z nimi związane maszyny i urządzenia zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz rozpoczęto ich amortyzację.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczyły możliwości rozliczenia w ramach ulgi na robotyzację odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych – dokonanych w okresie od 2022 r. do 2026 r.

Ważny fragment

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że w przypadku nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2022 r. fabrycznie nowych aktywów spełniających przesłanki określone w art. 38eb Ustawy CIT – odpis amortyzacyjny dokonany w latach 2022-2026 będzie podlegał rozliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Ulga na robotyzację – stanowisko Ministerstwa Finansów

Analogiczny problem był przedmiotem interpelacji poselskiej. Minister Finansów został zapytany, czy w ramach ulgi na robotyzację można odliczyć wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych przed 1 stycznia 2022 r.

W treści odpowiedzi Minister wskazał, że

"(...) W przypadku, gdy środki trwałe nabyte przed 01.01.2022 r. spełniają definicje zawarte w przepisach dotyczących ulgi na robotyzację i nie zostały w całości zamortyzowane przed 01.01.2022 r., to ta część odpisów amortyzacyjnych powstała po 01.01.2022 r. (a więc w rozumieniu przepisów podatkowych stanowiąca koszty uzyskania przychodu po 01.01.2022 r.) może stanowić podstawę do skorzystania z prawa do ponadnormatywnego odliczenia w ramach ulgi na robotyzację. (...)"

Stanowisko Ministra Finansów z pewnością ucieszy wszystkie podmioty, które poniosły koszty na robotyzację przed 1 stycznia 2022 r.

Niemniej nie sposób rozstrzygnąć obecnie czy niniejsza linia interpretacyjna zostanie utrzymana. W związku z tym podmioty, które nabyły środki trwałe mieszczące się w katalogu kosztów kwalifikowanych, powinny rozważyć skorzystanie z ulgi oraz zabezpieczyć swoją sytuację prawną uzyskaniem interpretacji indywidualnej.

Więcej o uldze na robotyzację można przeczytać tutaj:

  1. Polski Ład – ulga na robotyzacje
  2. Ulga na robotyzację – koszty
  3. Ulga na robotyzację – terminy

Podsumowując, aktualne stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz Ministra Finansów umożliwia korzystanie z ulgi na robotyzację również podmiotom które poniosły koszty kwalifikowane przed 1 stycznia 2022 r. Należy jednak zauważyć, że taki kształt preferencji pozwala na odliczenie jedynie odpisów amortyzacyjnych za lata 2022-2026.

WSPÓŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.