Branża marketingowa może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony szereg zupełnie nowych preferencji, m.in. ulga na ekspansję, ulga na prototyp, czy ulga na robotyzację. Zwiększona została również atrakcyjność szeroko stosowanych ulg w polskich przedsiębiorstwach – na działalność badawczo-rozwojową (tzw. Ulga B+R) oraz IP Box.

Szeroki zakres ulg sprawia, że w praktyce większość firm prowadzących działalność w Polsce – w szczególności w branży marketingowej – jest uprawniona do obniżenia wysokości swoich zobowiązań podatkowych. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne zastosowanie ulg podatkowych z praktycznymi przykładami dla podatników z branży marketingowej.

Branża marketingowa a ulga B+R

Branża marketingowa niewątpliwie może być beneficjentem ulg podatkowych na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, sam proces opracowywania nowych/ulepszonych/zmodyfikowanych strategii marketingu oraz ich realizacja potencjalnie spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Wnioskodawca (…) wspiera swoich Klientów w tworzeniu i realizowaniu strategii marketingu online z zakresu SEM, SEO, Programmatic i Social Media.

Spółka posiada wewnętrzny dział Research and Development (badania i rozwój), który zajmuje się poszukiwaniem i badaniem nowych rozwiązań odpowiadających indywidulanym, spersonalizowanym potrzebom klientów a także tworzeniem nowych produktów dla obecnych i nowych klientów.

Zakres tworzonych narzędzi obejmuje dwa obszary:

  • analitykę treści – w tym zakresie narzędzie prezentuje raport, który umożliwia wyciąganie wniosków w zakresie tego ile przychodów generuje blog lub sekcja poradnikowa, które artykuły są najbardziej skuteczne, a nawet który autor, kategoria lub szablon treści generuje najwięcej przychodów,
  • boksy produktowe – wyświetlane w artykule boksy z listą produktów dopasowanych do treści artykułu. Mające na celu przeniesienie użytkownika z contentu do sekcji sprzedażowej co automatycznie spowoduje zwiększenie skuteczności treści w zakresie sprzedaży.

Narzędzie to jest innowacyjne, ponieważ w przeciwieństwie do dostępnych już na rynku narzędzi, które bazują na aktywnościach użytkownika w dobieraniu produktów, bazuje na treści wyświetlanej na blogu lub w poradniku. Dzięki temu nowy użytkownik, bez historii na danej stronie uzyska rekomendacje produktów, które zostaną dostosowane do przeglądanego aktualnie artykułu na blogu.”

Organ podatkowy na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi B+R uznał wówczas, że działalność polegająca na realizacji Projektów R&D oraz Projektów Inwestycyjnych, podejmowana w sposób przedstawiony w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT.

Ponadto organ podkreślił, iż: ,,ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług.”

Więcej na temat ulgi B+R: Czym jest ulga B+R?

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Branża marketingowa a ulga IP Box

Dodatkowo firmy marketingowe, których rezultatem prac jest prawo ochronne na nowe lub zmodyfikowane i ulepszone oprogramowanie (tzw. KPWI), mogą potencjalnie stosować do ww. źródeł dochodu obniżoną stawkę podatku w wysokości 5% (Ulga IP Box).

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Tworzone przez firmę oprogramowanie to nowe, innowacyjne produkty, które są lub będą oferowane klientom. Firma zdecydowała się na stworzenie własnych programów będących narzędziami analitycznymi, ze względu na brak podobnych systemów na rynku.

Sukcesy przedsiębiorstw i ich poziom konkurencyjności jest coraz częściej uwarunkowany wysokiej jakości danymi generowanymi przez otoczenie rynkowe, a za ich pośrednictwem użytecznymi informacjami kształtującymi trafne decyzje. To właśnie X Sp.k. zajmuje się „dostarczaniem” przetworzonych informacji dla zainteresowanych klientów-przedsiębiorstw, niebędących w stanie samodzielnie ich wygenerować.

(…) Spółka realizuje m.in. następujące projekty:

  • B. – narzędzie to jest obecnie tworzone, nie posiada pełnej zakładanej funkcjonalności – jest ona na bieżąco rozwijana. B. to interaktywne narzędzie analityczne, które ma umożliwiać użytkownikom (zarządowi, managerom i innym pracownikom działów marketingowych, analitykom) badanie efektywności wydatków marketingowych i szczegółowe planowanie kompletnych wydatków na marketing przedsiębiorstwa.
  • A – jest to narzędzie gotowe pod względem funkcjonalnym, a obecnie prowadzone prace dotyczą dostosowywania do potrzeb klientów. A to program informatyczny, który stanowi interaktywne narzędzie wspomagające analizę marketingową w zakresie oceny postrzegania potencjalnych nowych modeli samochodów przez klientów, pozycjonowanie względem konkurencyjnych modeli i przewidywanie potencjalnego zainteresowania ze strony klientów. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę światową.”

Organ podatkowy odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi IP Box uznał, że podatnik będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki 5% w stosunku do dochodów z własności intelektualnej, uzyskiwanych na podstawie umowy licencyjnej.

Więcej na temat ulgi IP Box: Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)

Obecnie obowiązujące ulgi podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie wysokiej kwoty podatku i tym samym zyskanie strategicznej przewagi nad konkurencją. Warto natomiast pamiętać, że ulga podatkowa jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z tego też względu, w przypadku czerpania korzyści z tytułu ulg, należy również pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.