Treść artykułu

Podmioty prowadzące fałszywe rejestry próbują wyłudzać opłaty od przedsiębiorców, kierując do nich bezpodstawne wezwania. Szczególnie narażeni są przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, po raz pierwszy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Jak działają fałszywe rejestry handlowe?

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej i Firm (CEDGiF), Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm (RDGiF), Ogólnopolska Ewidencja Firm i Przedsiębiorstw (OEFiP), Krajowy Rejestr Firm (KRF) – to tylko niektóre z przykładów fałszywych rejestrów przedsiębiorców. Ich nazwy zbliżone są do nazw oficjalnych urzędowych rejestrów – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Podmioty prowadzące fałszywe rejestry wyszukują w urzędowych rejestrach nowe wpisy dotyczące osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą oraz nowo zawiązanych spółek prawa handlowego i to do nich najczęściej kierują wezwania do zapłaty, licząc że uda im się wykorzystać nieuwagę adresatów. Tego typu pisma wyglądem bardzo przypominają pisma urzędowe.

Dla ich uwiarygodnienia podmioty podszywające się pod urzędowe rejestry uciekają się do różnych sposobów: używają sformułowań pojawiających się w oficjalnych pismach urzędowych, jako podstawę prawną wezwania przytaczają przepisy ustaw (często nieistniejących), umieszczają na pismach pieczęci do złudzenia przypominające urzędowe lub jako lokalizację swojej siedziby podają nazwy ulic, na których faktycznie mieszczą się siedziby sądów lub urzędów. Na końcu adresat informowany jest że wpis do danego rejestru wymaga uregulowania opłaty w podanej wysokości – najczęściej kilkaset złotych, w podanym, dość krótkim, terminie. Pod treścią pisma często widnieje nieczytelny podpis, zaś do pisma załączony jest blankiet wpłaty na konto.

Problem fałszywych wezwań dotyczy nie tylko rejestrów przedsiębiorców. Oszuści podszywają się również pod Monitor Sądowy i Gospodarczy, tworząc komercyjne publikatory o łudząco podobnych nazwach, takich jak: „Internetowym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”, „Centralnym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”.

Sprawdź Kancelaria prawna Grant Thornton

 

Ministerstwo ostrzega przed fałszywymi rejestrami

Zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Ministerstwo Rozwoju ostrzegają przed tego typu komercyjnymi rejestrami handlowymi. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i ma jedynie informacyjny lub reklamowy charakter. Co ważne, publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEiDG, KRS czy też REGON. Pisma wysyłane przez tego typu firmy stanowią ofertę handlową, a dokonywanie wszelkich wpłat jest dobrowolne. Odzyskanie przelanych na rzecz takich podmiotów pieniędzy może okazać się bardzo trudne.

Jak nie dać się oszukać?

Warto pamiętać, że wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), któremu podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jest wolny od opłat. Z kolei opłaty od wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub od wniosków o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pobierane są z góry w momencie składania wniosku. Przed dokonaniem jakiegokolwiek przelewu na podstawie otrzymanego wezwania do zapłaty należy więc dokładnie zapoznać się z jego treścią, zwracając szczególną uwagę na to kto jest jego nadawcą. Warto też uczulić służby księgowe i administracyjne w swojej firmie na stosowane przez oszustów praktyki. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej zwrócić się do swojego prawnika, który będzie potrafił ocenić autentyczność i zasadność otrzymanego wezwania do zapłaty.

Podmioty prowadzące fałszywe rejestry przedsiębiorców kierują do przedsiębiorców wezwania do zapłaty do złudzenia przypominające pisma urzędowe. Aby nie dać się oszukać fałszywym ewidencjom, warto uważnie zapoznawać się z treścią otrzymywanych wezwań, a w razie wątpliwości co do ich treści skontaktować się ze swoim prawnikiem.

AUTOR: Milena May, Kancelaria Prawna

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane