Wprowadzenie od 1 stycznia 2018 roku dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych odrębnego źródła przychodów w formie zysków kapitałowych może mieć wpływ na wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Od 1 stycznia 2018 roku wprowadzono dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych nową kategorię przychodów –  przychody z zysków kapitałowych oraz wprowadzono zasadę odrębnego opodatkowania dochodów z zysków kapitałowych oraz dochodów z innych źródeł.  Przychody z zysków kapitałowych to przychody z udziału w zyskach osób prawnych, a mieszczą się w tej kategorii m.in. dywidendy, przychody z umorzenia udziału(akcji), przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej wkładu niepieniężnego. Ustalenie dochodów z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł będzie wymagało od podatnika przypisania kosztów uzyskania przychodów do tych dwóch źródeł przychodów, a jeśli przypisanie wprost nie będzie możliwe, podatnik powinien te koszty przypisać w proporcji udziału poszczególnych źródeł przychodów w przychodach ogółem.

Sprawdź Audyt Grant Thornton

Odliczanie strat podatkowych od 2018 roku

Konsekwencją powyższej zmiany jest wprowadzenie zasady, iż stratę podatkową z danego źródła przychodów można odliczyć tylko od dochodu uzyskanego z tego samego źródła. Oznacza to, iż przykładowo strata podatkowa dotycząca zysków kapitałowych nie będzie odliczana od dochodu podatkowego ogółem, bądź dochodów  z innych źródeł, a tylko i wyłącznie od dochodów z zysków kapitałowych. Natomiast straty poniesione przed 1 stycznia 2018 będę odliczane na zasadach dotychczasowych tzn. od sumy wszystkich  dochodów.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od strat podatkowych

Straty podatkowe stanowią podstawę do ujęcia w sprawozdaniu finansowym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości możliwej do odliczenia przez podatnika w przyszłości, z uwzględnieniem zasady ostrożności.  Zmiana podatkowego podejścia do odliczania strat podatkowych tzn. jej podział na dwa odrębne źródła, może spowodować zmianę kwoty straty możliwej do odliczenia w okresie kolejnych 5 lat, a w konsekwencji wartości aktywa na odroczony podatek dochodowy utworzonego z tego tytułu. W przypadku podatników, których tylko jedno ze źródeł dochodu podatkowego przynosi zyski, możliwość odliczenia strat podatkowych istotnie się zmieni. A to wpłynie na wysokość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tego tytułu. Ponadto wprowadzona zmiana spowoduje konieczność przypisania kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich do kosztów związanych z przychodami zysków kapitałowych, co również zmieni rozkład dochodów/strat podatkowych.

Zmiana w podatku dochodowym osób prawnych obowiązująca  od 1 stycznia 2018 roku będzie wymagała od firm odrębnego oszacowania przyszłych dochodów z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł, w celu oceny, w jakiej wysokości będzie możliwe odliczenie strat podatkowych z tych źródeł  i ujęcie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tego tytułu.

Masz pytania bądź wątpliwości? Skontaktuj się z nami! 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wpływ wprowadzenia zysków kapitałowych w CIT na odroczony podatek dochodowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.